Traffic Roots Pixel
Uutiset

Kohti säädeltyjä kannabismarkkinoita; Hollannin vapautuspäiviltä Helsingin hamppumessuille

Heti alkuun haluamme tarjota Marjaanan lukijoille noin 25. minuutin dokumentin Amsterdamin Flevoparkissa kesäkuussa järjestettäviltä Kannabiksen vapautuspäiviltä.  Dokumentti tehtiin yhteistyössä Drugventures -mediatuotantokanavan kanssa ja tarkoituksenamme on myös taltioida elokuun Hamppu-ja yrttimessut, jotta jälkipolvilla on mahdollisuus nähdä, että tänä aikakautena, jolloin poliitikkojen ja kansan mielipide eräästä vihreästä kasvista oli jyrkän eriävä, joukko ihmisiä päätti kokoontua yhteen vapaina kansalaisina ja puhua täyttä asiaa kannabiksesta.

Eräs vihreä kasvi, joka aiheuttaa paranoiaa niille, jotka eivät sitä tunne.

Näin tapahtui vastikään myös Hollannissa. Perjantaina maaliskuun 3. päivä 2017 osallistuin Amsterdamissa järjestettyyn keskustelutilaisuuteen, jossa käsiteltiin Hollannin parlamentissa vastikään äänestettyä uutta kannabislakia (Wietwet). Uuden kannabislain tarkoituksena on tehdä kannabiksen kasvattamisesta ja kultivaatiosta lailla säänneltyä toimintaa. Yli 40 vuoden ajan hollantilaiset kannabiskahvilat (Coffeeshops) ovat joutuneet turvautumaan ”pimeiden markkinoiden” toimijoihin ja kannabiskultivaattoreihin saadakseen riittävästi tuotteita laillisesti myyntiin. Tämä niin sanottu takaovipolitiikka, jossa laittomasti tuotettu nautintoaine muuttuu lailliseksi, kun se myydään kannabiskahvilan kautta, on ollut ainutlaatuinen päihdepoliittinen kokeilu, joka on toiminut esimerkkinä myös muille maille siitä, että päihdepoliittisia käytänteitä voi soveltaa maan kulttuuriin sopivalla tavalla.

Hollantilaisella toleranssipolitiikalla, ja varsinkin Amsterdamilla eurooppalaisen vapaa-ajattelun keskuksena, on toki vuosisatoja kestäneet perinteet. Hollantilainen protestantismi, joka oli ensimmäisiä protestiliikkeitä yksilön uskonnonvapauden puolesta, näkyy osaltaan edelleen Hollannin politiikassa, protestanttisen pohjoisen ollessa myötämielisempää kannabiksen vapauttamisella, kuin katolinen etelä. Onko samanlaista linjanjakoa näkyvissä Suomessa esimerkiksi lestadiolaisten Pohjanmaalaisten ja ateististen Etelä-Karjalaisten välillä, vai onko kyseessä jokin muu keinotekoinen lasiseinä (maalla-asuva/kaupukilainen, mies/nainen, nuori/vanha), vai pelkästään tietämättömyys ja kokemattomuus?

Kannabislakialoitteen alullepanija, Vera Bergkamp, edustaa D66-puoluetta, joka hollantilaisessa puoluekartassa edustaisi ehkä Keskustaa, jos Keskusta nimensä mukaisesti tarkoittaisi oikean ja vasemman keskellä olevaa puoluetta, mikä nyky-Suomen Keskustan osalta ei pidä paikkaansa. Väittäisin, että Juha Sipilän johtama puolue on oikeammalla kuin Suomen Kokoomus ikinä maamme 100-vuotisen itsenäisyyden historiassa. Nykyinen hallituskriisi Perussuomalaisten kahtiajaon jälkeen on viemässä Suomea yhä kauemmaksi kohti pimeää tulevaisuutta, jossa Suomen siniset taivaat ja järvet tarvitsevat enemmän kuin koskaan vihreää ajattelua (viittaus kasviin, ei puolueeseen).

Uusi lakialoite Hollannissa ei ollut läpihuutojuttu, vaan se äänestettiin äänin 77 puolesta ja 72 vastaan. Ajoitus oli mahdollisesti taktikoitua, sillä Hollannin parlamenttivaalit olivat tämän vuoden maaliskuun 15. päivä. D66 oli yksi vaalien voittajista, ja on tällä hetkellä neuvottelemassa hallitukseen menosta aikaisemman hallituspuolueen VVD:n kanssa. D66 on toki ollut jo pitkään humaanisemman päihdepolitiikan edustaja, mutta todennäköisesti lakialoite sai D66:n näyttämään hyvältä vaihtoehdolta myös hollantilaisten silmissä, lisäten ainakin osaltaan heidän äänimääräänsä. Mennäkseen läpi lakialoite on vielä hyväksyttävä niin sanotussa ylähuoneessa, jonka vaalit ovat ensi vuonna. Lakialoitteen voimaantulo voisi siis helposti venyä vuoteen 2019.

Onko kannabis vapautumassa vuosikymmeniä kestäneestä vankeudesta?

Onko lakialoite sitten hyvä asia? Täytyy muistaa, että ehdotus mikä äänestettiin läpi, oli enemmänkin periaatepäätös sille, että nykyiselle kannabispolitiikalle on tehtävä jotain, mikä liittyy kasvattamisen ja kultivaation laillistamiseen, mutta tarkat yksityiskohdat ovat vielä epäselviä. Esimerkiksi sallitaanko ihmisten kasvattaa vapaasti itse? Nykyisin viidestä kasvista ei ole tullut juurikaan muita seuraamuksia kuin kasvien takavarikointi. Lisäksi missä määrin kannabiskahvilat itse saavat osallistua lain sisällön muokkaamiseen? Suhtautuvatko kannabiskahvilat edes myötämielisesti kyseiseen lakialoitteeseen ja haluavatko he itse osallistua esimerkiksi kasvattamiseen? Isoimmat ”ketjut” pääkaupungissa, kuten Green House, Bull Dog ja Sensi Seeds, ovat todennäköisesti valmiimpia lähtemään erilaisiin tuotekehitysprojekteihin, kuin pienen kylän kannabiskahvilat Amsterdamin ulkopuolella. Vaaditaanko tuotteilta tämän jälkeen tarkkaa paketointia ja pitääkö jokaiseen pakettiin saada oma kemiallinen analyysi eri kannabinoidien sisältömääristä? Kuka sen maksaa, mitä se maksaa ja kuinka tarkkaa analyysin pitää olla? Kuinka tarkkaa se ylipäänsä voi olla nykyteknologialla, kun pääsemme katsomaan kaikkia niitä lajikkeita ja niiden yhdistelmiä laillisesti, mitä Hollannin sosiaalisessa ympäristössä on kehitelty puoli vuosisataa ”hämärästi”?

Vaikka Hollanti on jo edelläkävijä niin hampputeollisuuden kuin lääkekannabisteollisuuden suhteen, esimerkiksi ulkokasvattaminen sosiaaliseen käyttöön on ollut lähes mahdotonta poliisivalvonnan ja nykyisen lainsäädännön alla.  Mikä on kotikasvatuksen, valtion osallistumisen, lääkekäytön, ja mahdollisen ulkomaankauppapolitiikan rooli on vielä epäselvää, mutta selvää on, että ensimmäistä kertaa 40:een vuoteen Hollannissa on jälleen otettu askel kohti säädellympiä kannabismarkkinoita. Kuka hyötyy ja kuka ei on vielä iso kysymysmerkki, mutta ennen kuin se selviää, on mielestäni aika ottaa askel eteenpäin myös Suomessa. Tätä tarkoitusta varten olemme Marjaanan toimituksessa organisoineet yhteistyössä monen eri tahon kanssa Suomen suurimmat hamppumessut, jotka pidetään elokuun puolessa välissä Konepajan Brunossa, lähellä Helsingin kukkivaa Kalliota. Olen parin viime kuukauden ajan ollut henkilökohtaisesti yhteydessä Suomen kannabiskentän toimijoihin ja kiitollinen määrä asiansa osaavia yksilöitä on valmiita puhumaan omasta näkökulmastaan täyttä asiaa kannabiksesta. Lisätietoa Helsingin hamppu- ja yrttimessuviikonlopusta ja siellä järjestettävästä keskusteluohjelmasta löytyy täältä www.helsinkihemp.fi/kavijoille

Ohjelma päivittyy mitä lähemmäksi messuja pääsemme, ja tarkempi esittely messupuhujista on valmisteilla.

Nähdään messuilla!

A. Dam

P.S. Artikkeli viime vuoden Kannabiksen vapautuspäiviltä

Seeds of Love – vaporisaattoreiden asiantuntija. Paras valikoima, parhaat hinnat.

Jätä kommentti