Traffic Roots Pixel
Politiikka Uutiset

Mitkä olivat seuraukset kannabiksen vapauttamisesta Coloradossa?

Kirjoittanut Marjaana

Coloradon osavaltio vapautti kannabiksen viihdekäytön vajaa kaksi vuotta sitten ja salli täysi-ikäisten ostaa ja pitää hallussa pieniä eriä kerrallaan. Koko yhteiskuntaa kannabiksen vapauttaminen ei ole vielä saavuttanut, sillä mm. pankit eivät asioi kannabisbisneksessä mukana olevia yrityksiä, koska liittovaltion laki kieltää sen. Tämän vuoksi kaikki rahaliikenne – ostokset liikkeistä ja palkanmaksu henkilökunnalle tapahtuu edelleen käteisellä. Mutta kuinka vapautunut kannabis on sitten vaikuttanut Coloradoon yhteiskuntana? Siitä on tehty ensimäisiä tutkimuksia.

Kannabiksen kulutus

On luultavasti liian aikaista tehdä mitään merkittäviä johtopäätöksiä kannabiksen kulutuksesta, mutta tähän mennessä saatujen tietojen perusteella ainakin nuorten kannabiksen käyttö on osoittanut pientä vähenemistä. Täysi-ikäisille suunnatun kyselyn mukaan kannabismyymälöiden avautumisen jälkeen 13% sanoi kulutuksen kasvaneen, 17% kulutuksen laskeneen ja 70% kulutus pysynyt ennallaan.

Kokonaisuutta katsottaessa ei suuria muutoksia ole näkynyt. Coloradolaisten nuorten (17 vuotta ja alle) kannabiksen kulutus on pysynyt jatkuvasti hieman alle USAn keskiarvon. Joissakin ikäluokissa kulutuksessa on havaittu pientä nousua, mutta muutokset eivät ole olleet tilastollisesti merkittäviä.

Terveyshaitat

Terveyshaittojen arvioiminen on tässä yhteydessä haastavaa. Hoitokertojen määrä, joissa potilas oli myöntänyt kannabiksen käytön, olivat Coloradossa vuonna 2000 yhteensä 5500 kertaa. Vuoteen 2009 mennessä käynnit olivat nousseet 6900 vuosittaiseen kertaan ja vuonna 2013 ne olivat laskeneet takaisin vuoden 2000 tasolle. Ensiapukäyntien mittaustavassa on tehty jokin aika sitten muutoksia, joten luvut eri vuosilta eivät ole välttämättä vertailukelpoisia. Aiemmin kirjattiin käynnit, joissa todennäköinen käynnin syy on ollut kannabiksen aiheuttama ja nykyisin kirjataan käynnit, joissa on vain mainittu kannabis käynnin yhteydessä – oli se sitten käynnin syy tai ei. Luvut ovat kuitenkin kasvaneet merkittävästi, todennäköisesti juuri kirjaamistavan muutoksen vuoksi. Lasten kohdalla luvut ovat reaalisesti kasvaneet muutaman vuoden aikana: alle 9 vuotiaitten kannabiksen vuoksi tehdyt ensiapukäynnit olivat vuonna 2011 19 käyntiä ja vuonna 2014 45 käyntiä. Luvut ovat kuitenkin pieniä verrattuna muihin lasten ensiapukäynteihin. Vuonna 2014 alle viisi vuotiaita jouduttiin hoitamaan ensiavussa särkylääkkeiden vuoksi 2178 kertaa ja puhdistusaineiden vuoksi 1422 kertaa.

Rikollisuus

colorado-cannabis-court-charges-1

Kannabikseen liittyvä rikollisuus on luonnollisesti vähentynyt merkittävästi erityisesti hallussapidon osalta. Myynnistä ja kasvattamisesta ei vuonna 2014 ole tuomittu enää juuri ketään ja hallussapidosta johtuvien tuomioiden määrä on laskenut lähes viidennekseen. Tuhannet ihmiset säästyvät merkinnöiltä rikosrekisteriin. Kannabikseen liittyvien sakkorangaistusten määrä on parissa vuodessa noin viisinkertaistunut ja pääosin nämä ovat johtuneet kannabiksen käytöstä julkisissa paikoissa. Muun rikollisuuden osalta rikosten kokonaismäärässä ei ole esiintynyt merkittäviä muutoksia, joissakin rikostyypeissä on ollut nousua ja joissakin laskua, mutta vaatinee pitemmän seuranta-ajan, ennen johtopäätösten vetämistä.

Verotulot

Joidenkin kannabiskriitikoiden mielestä vuoden 2013 tilikaudella (päättyi vuoden 2014 heinäkuussa) verotulot eivät nousseet odotetulle tasolle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kannabiksen myynti ja kulutus ei heidän mielestä ollut riittävää. Kuitenkin jo vuoden 2014 tilikaudella kannabiksesta saadut verotulot jo ylittivät alkoholista ja tupakasta saadut verotulot. Tupakkan ja alkoholin verotus on selvästi lievempää kuin kannabiksen verotus – Coloradossa tupakkavero on 3,74%, kun kannabiksen kokonaisveroaste saattaa nousta jopa yli 25%. Vuoden 2014 kannabisverotulot olivat yhteensä 73,5 miljoonaa dollaria.

Päihtyneenä ajaminen

Kannabiksen vapautumisen myötä kannabiksen vaikutuksen alaisena löydettyjen kuljettajien määrä ei ole osoittanut kasvua. Kannabiksen vaikutuksen alaisena ajaneiden määrä on itse asiassa pysynyt ennallaan läpi vuosituhannen alun ja luvut ovat hyvin lähellä vuoden 2003 lukuja. Vakavien liikenneonnettomuuksien määrä Coloradossa onlaskenut tasaisesti vuodesta 2002 alkaen, eikä käännettä ole näkyvissä.

Yleinen mielipide

Myöskään yleisessä mielipiteessä ei ole laillistamisen jälkeen näkynyt merkittäviä muutoksia, pientä kasvua laillistamisen puolesta on näkyvissä. Lakiesitys meni aikoinaan läpi 55% äänestäjistä kannattaessa kannabiksen vapauttamista ja 45% vastustaessa. Helmikuussa 2015 tehdyssä kyselyssä 58% vastanneista oli nykyisen lain kannalla ja 38% olisi halunut palauttaa entisen lain. Ilman kantaa oli 4% vastanneista.

Coloradoa varmasti seurataan suurennuslasin avulla vielä pitkään, sillä monet osavaltiot vasta käyvät kiistaa mahdollisesta laillistamisesta. Seuraavien presidenttivaalien yhteydessä tullaan monissa osavaltioissa järjestämään myös kansanäänestys kannabiksen laillistamisesta. Mitä pitemmälle laillistamiset edistyvät USA:ssa, sitä todennäköisempää on trendin leviäminen myös muualle maailmaan – ja joskus esimerkkiä tulee seuraamaan myös Suomi.

Seeds of Love – vaporisaattoreiden asiantuntija. Paras valikoima, parhaat hinnat.

Jätä kommentti