Traffic Roots Pixel
Lajikkeet Terveys

Bedrocan, Bediol, Bedrolite ja Sativex – mitä lääkekannabis sisältää, ja mitkä ovat eri valmisteiden erot?

Kirjoittanut Marjaanan Toimitus

Lääkekannabis on noussut viime vuosien aikana puheenaiheeksi, mutta yleinen tietämys aiheesta on vielä vähäistä. Marjaana kävi läpi yleisimmät valmisteet ja niiden eroavaisuudet, sekä kumosi yleisimmät harhaluulot.

Lääkekannabisvalmisteita on useita erilaisia

Lääkekannabisvalmisteiden kirjo on moninainen. Valmisteisiin lukeutuu muun muassa kasviuutteet Sativex ja Epidyolex, sekä useita erilaisia kannabiksen kukinnoista koostuvia valmisteita, kuten Bedrocan, Bediol, Bedrobinol, Bedica ja Bedrolite. 

GW Pharma -lääkeyhtiön valmistamat Sativex ja Epidyolex ovat suun kautta annosteltavia vakioituja kasviuutteita. Bedrocan Internationalin valmisteet ovat kannabiskasvin kukintoa, jota voidaan annostella höyrystämällä, polttamalla tai valmistamalla öljyksi tai tinktuuraksi.

GW Pharman tuotteilla, Sativexilla ja Epidyolexilla, on Suomessa myyntilupa. Bedrocan Internationalin kannabisvalmisteilla ei ole myyntilupaa Suomessa, joten niitä voi käyttää ainoastaan tietyissä tilanteissa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean myöntämällä erityisluvalla, mikäli muut hoitokeinot eivät ole osoittautuneet riittäviksi.

Sisältääkö lääkekannabis päihdyttävää THC:ta?

Yleinen hämmennyksen aihe on, sisältääkö lääkekannabis päihdyttävää THC:ta. Monet ovat CBD-keskustelun perusteella muodostaneet käsityksen, jonka mukaan lääkekannabiksesta olisi kaikissa tapauksissa poistettu päihdyttävä ainesosa tetrahydrokannabinoli (Δ⁹-THC), ja lääkinnällinen vaikutus perustuisi ensisijaisesti kannabidioliin (CBD). Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa.

CBD:n terveysvaikutuksista on toki monenlaista näyttöä – se muun muassa alentaa elimistön tulehdusreaktiota, ja sitä käytetään vaikean lapsuusiän epilepsian hoidossa. Epidyolex on CBD-pohjainen valmiste. Myös Bedroliten vaikutus perustuu kannabidioliin, jota valmisteessa on peräti 9%, THC:n pitoisuuden ollessa alle 1%.

Muissa valmisteissa THC on vaikuttava aine. Ne sisältävät THC:tä vaihtelevissa määrin. THC:n käyttöaiheisiin lukeutuvat muun muassa kipu, pahoinvointi ja spastisuus. THC:tä sisältäviä valmisteita käytetään mm. MS-taudin, CRPS:n eli monimuotoisen paikallisen kipuoireyhtymän, syöpähoitoihin liittyvän kivun ja pahoinvoinnin sekä muiden kroonisten ja vakavien kiputilojen hoidossa. 

Lääkekannabispotilas ei välttämättä päihdy THC-pitoisesta lääkkeestä. Monet lääkekannabispotilaat kertovat pitkäaikaisessa käytössä sietokyvyn noususta päihdyttävälle vaikutukselle. Toisin kuin opioidipohjaisten lääkkeiden kohdalla, toleranssi ei kuitenkaan muodostu itse oireita hillitsevälle vaikutukselle. Tällöin lääkkeestä saadaan yhä tarvittava hoitovaste, mutta sivuoireet vähenevät.

CBD:llä ei välttämättä ole merkittävää vaikutusta kivuhoidossa, ja koska se hermostotasolla kilpailee THC:n kanssa samoista reseptoreista, saattaa se jopa häiritä THC:n lääkinnällistä vaikutusta. Siksi osassa valmisteista, kuten Bedrocanissa, Bedicassa ja Bedrobinolissa, CBD-pitoisuus on pyritty vakioimaan mahdollisimman alhaiseksi.

Osa valmisteista perustuu kumpaankin vaikuttavaan aineeseen. Sativexissa on THC:tä ja CBD:tä samassa suhteessa, ja myös Bediolin suhde on melko tasainen.

Lääkkeiden kehitys ja valmistus on tarkkaan standardoitua toimintaa

GW Pharman perustivat kaksi lääketeollisuuden palveluksessa toiminutta lääkäriä vuonna 1998. Samana vuonna alkoi yhteistyö David Watsonin Hortapharm-yhtiön kanssa. Hortapharm toimitti GW Pharman käyttöön korkean kannabinoidipitoisuuden Skunk-kantoja, joista valikoidut pistokkaat tuottavat standardinmukaisen määrän kannabinoideja.

GW Pharman lasikasvihuoneissa kasvatetaan sekä THC- että CBD-dominanttia kantaa, joita kumpaakin käytetään Sativexin valmistuksessa. Kukinnot kuivataan ja kannabinoidit uutetaan ylikriittisellä hiilidioksidilla. Uutokset sekoitetaan keskenään sopivassa suhteessa, jotta saadaan aikaiseksi valmisteen standardisoitu pitoisuus. ​Ainoat apuaineet Sativexissa ovat etanoli, propyleeniglykoli ja piparminttuöljy.

Epidyolexin valmistaminen noudattaa pitkälti samaa kaavaa, mutta koska annossuositukset ovat korkeampia, joutuu GW Pharma hyödyntämään raaka-aineen kasvattamisessa suurempaa viljelyalaa.

Irlannissa sijaitseva Jazz Pharmaceuticals osti GW Pharman toiminnot vuonna 2021. Yhtiön toinen perustaja ja pitkäaikainen johtaja Geoffrey Guy poistui yhtiön johdosta. Hän julkaisi tänä vuonna kirjan kokemuksistaan alan pioneerina.

Bedrocan Internationalin tuotteet ovat kasvihuoneessa kasvatettua kannabiksen kukintoa. Biokemisti Etienne de Meijerin alullepanema jalostusohjelma on valikoinut kasveja, jotka edustavat tiettyä kannabiksen kemotyyppiä. Näiden kasvien pistokkaita kasvatetaan standardoiduissa ja tavanomaista kauppapuutarhaa huomattavasti hienostuneemmissa olosuhteissa. Tästä huolimatta kukinnossa on jonkin verran pitoisuusvaihtelua ja esimerkiksi Bedrocanin kohdalla THC-pitoisuuden vaihteluväli on Hollannin lääkekannabisviraston arvioiden mukaan 15,5 – 21%. 

Bedrocan on yhtiön kehittämän Afina-lajikkeen kukintoa. Se pohjautuu Haze-risteytyksille, joka tulee esiin myös sen sisältämien aromaattisten terpeenien kohdalla, sen terpinoleeni-, osimeeni- ja selineenipitoisuuksien ollessa hyvin korkeat. Laajemman yleisön tuntemista lajikkeista Jack Herer lienee lähimpänä Afinaa

Bedrobinol ja Bedica sisältävät vähemmän THC:tä (13,5% ja 14%). Terpeeneistä myrseeni dominoi näiden lajikkeiden aromiprofiilia. Nämä tuotiin osaksi valikoimaa vastaamaan erityisesti “indicatyyppisen” kannabiksen tarpeeseen sellaisille potilaille, jotka kokivat Bedrocanin vaikutuksen liian piristäväksi.

Bediolin ​​THC-pitoisuus on noin 6,3% ja CBD-pitoisuus 8%. Bedrolite ei sisällä juuri lainkaan THC:tä, sen CBD-pitoisuuden ollessa noin 9%. Myrseeni on näissäkin dominantti terpeeni.

Lääkekannabisreseptin saamisen vaikeuden takana on viranomaispelko ja korkea hinta

Julkisuudessa on viime vuosina esiintynyt paljon keskustelua lääkekannabiksen saamisen vaikeudesta. Mutta mistä nämä vaikeudet sitten johtuvat?

Lääkekannabiksesta elää sitkeitä harhaluuloja myös terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa. Usein terveyskeskukset esimerkiksi sanovat, etteivät voi uusia lääkekannabisreseptiä. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa, sillä resepti voidaan uusia tavallisen huumausainereseptin tapaan. Huumausainereseptejä myönnetään rutiinilla esimerkiksi ADHD-potilaille ja opioidipohjaisia lääkkeitä käyttäville kipupotilaille.

Fimean vuoden 2020 toimintakertomuksen mukaan kaikkia lääkeaineita koskevia potilaskohtaisia erityislupapäätöksiä tehtiin viime vuonna 7 325 kappaletta. Lääkekannabista koskevia erityislupia annetaan noin 200.

Bedrocan Internationalin valmisteet, jotka koostuvat kannabiksen kukinnoista, ovat Fimean myöntämän erityisluvan takana. Fimea voi myöntää luvan tietyin ehdoin, mikäli muut hoitomuodot eivät ole toimineet riittävästi tai ole muuten soveltuvia potilaalle. Erityislupahakemuksessa lääkärin on perusteltava, miksi potilaalla on tarve erityisluvalliselle valmisteelle. Usein taustalla on vuosien ajan jatkuneet lääke- ja hoitokokeilut, jotka eivät ole tuottaneet haluttua vastetta. Erityislupia ei siis myönnetä kevyin perustein.

Tämän lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvoo reseptejä kirjoittavia lääkäreitä. Valvira on saanut kritiikkiä tiukasta suhtautumisestaan lääkekannabisreseptejä myöntäneisiin lääkäreihin. 

On esitetty, että pelko lääkärinlupien menettämisestä on johtanut tilanteeseen, jossa aniharva lääkäri uskaltaa kirjoittaa kannabisreseptejä, ja kun vain muutama lääkäri uskaltautuu niitä kirjoittamaan, nousee yksittäisen lääkärin kirjoittamien reseptien määrä näennäisesti korkeaksi. Kun Valvira sitten kiinnittää tähän korkeaan määrään huomiota ja sanktioi lääkäreitä sen perusteella, ollaan kierteessä, jossa lääkekannabiksen määrääminen käy alati vaikeammaksi. Tilannetta voisi kuvailla eräänlaisena noidankehänä.

Mikäli reseptin onnistuu saamaan, tulee hinta monelle esteeksi. Esimerkiksi Bedrocan maksaa noin 14,30€ grammaa kohden. Potilas voi käyttää lääkekannabista jopa useita grammoja päivässä. Tällöin kuukauden lääkitys saattaa kustantaa satoja tai jopa tuhansia euroja. Koska kyse on erityisluvallisesta valmisteesta, ei sille myönnetä Kela-korvattavuutta. Tällöin lääkitys jää usein potilaalle täysimääräisesti omasta pussista maksettavaksi.

Euroopan parlamentti on kehottanut jäsenvaltioita päätöslauselmassaan antamaan lääkärien harkintansa mukaan määrätä hyväksyttyjä kannabistuotteita potilaille näiden sairauksien hoitoon sekä varmistamaan, että ne kuuluvat muiden lääkkeiden tavoin sairausvakuutuksien piiriin. Suomessa potilaat jäävät kuitenkin helposti tukiverkkojen ulkopuolelle.

Myös katukannabiksella on lääkinnällisiä ominaisuuksia

Yleinen käsitys on, että lääkekannabis eroaisi merkittävällä tavalla katukaupasta ostetusta tai itse kasvatetusta kannabiksen kukinnosta.

Kuten on jo käynyt ilmi, ei lääkekannabiksesta yleensä kuitenkaan ole poistettu päihdyttäviä ainesosia. Viihdekäyttäjälle lääkekannabis olisi siis päihdyttävää, kun taas lääkekäyttäjälle katukannabis ei toleranssin vuoksi todennäköisesti toimisi päihdyttävästi. 

Merkittävin ero lääke- ja viihdekannabiksen välillä niiden laillisen aseman ohella lienee lääkekannabistuotannon valvonta, jolla pyritään tuottamaan tasalaatuisempaa tavaraa. Jotkut potilaat kyseenalaistavat laadun, ja toivovat mahdollisuutta kasvattaa omat lääkkeensä. Kenties kannabis haastaakin totunnaisia käsityksiämme lääkkeistä.

Artikkelin kuva: mspotilas.blogspot.com

Seeds of Love – vaporisaattoreiden asiantuntija. Paras valikoima, parhaat hinnat.

Jätä kommentti