Traffic Roots Pixel
Terveys Uutiset

CBD-tuotteiden lupa-asioihin tulossa pian selkeyttä

Kirjoittanut Marjaanan Toimitus

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on antamassa tiedoksiannon koskien CBD-tuotteiden uuselintarvikelupahakemuksia.

Tiedoksiannon julkaisun aikaraja on asetettuna tammikuun 31. päivälle. 

Lausunnon ei nähdä liittyvän mihinkään yksittäiseen päätöstä odottavaan hakemukseen, vaan se on luultavimmin yleisluontoinen tiedote.

Kannabidiolivalmisteet asetettiin uuselintarvikeluokituksen alaisiksi vuonna 2019. Euroopan komission alaisuudessa toimiva uuselintarviketyöryhmä ei ole vielä hyväksynyt ainoatakaan kannabidiolituotetta koskevaa uuselintarvikelupaa.

Hakemuksia on saapunut kaikista EU-maista. Tähän mennessä vasta viisi synteettistä kannabidiolia koskevaa hakemusta on edennyt käsittelyssä arviointiasteelle.

Lääkintätutkimusyritys analyse & realize ilmoitti odottavansa, että tiedoksianto koskisi kannabidiolia koskevien uuselintarvikelupahakemusten tarkempia vaatimuksia. 

Uuselintarviketyöryhmä on siirtänyt kannabidiolia koskevan riskinarvioinnin aikarajaa ja vaatinut hakemusten tekijöiltä lisäselvityksiä koskien tuotteiden turvallisuutta. Uuselintarvikelupaa hakeneiden tahojen mielestä on ollut alusta asti epäselvää, mitä selvityksiä yleensäkään vaaditaan.

Uuselintarviketyöryhmän jäseneksi valikoituneet henkilöt ovat ansioituneita elintarviketieteiden asiantuntijoita. Esimerkiksi Helsingin yliopiston ravinnon turvallisuuden professori Marina Heinonen on työryhmän jäsen.

Työryhmä ilmoitti elokuussa tekevänsä kannabidiolin turvallisuuden arvioinnissa yhteistyötä Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) kanssa. 

Samalla Euroopan komissio on ilmoittanut keskeyttäneensä 8. ja 9.12.2021 kannabidiolia koskevien uuselintarvikehakemusten hyväksymismenettelyjä. Keskeytyspäätösten tarkempaa sisältöä ei ole julkistettu. Marjaana on tehnyt asiassa tietopyynnön.

Hidasteet hankaloittavat Euroopan hamppualan kehitystä

Hamppualan toimijat ovat vastanneet viranomaistahojen kitsasteluun toteuttamalla laajoja selvityksiä koskien kannabidiolituotteiden turvallisuutta.

Euroopan teollisuushamppuyhdistys EIHA on arvioinut vaadittujen selvitysten aiheuttavan yrityksille enimmillään jopa puolen miljoonan euron kulueriä. Yhdistys on tehnyt jäsentensä puolesta useita uuselintarvikehakemuksia ja tukenut näitä selvitysten tekemisessä.

EIHA on ilmoittanut kanavoivansa kaikkinansa 3,5 miljoonaa euroa toksikologisiin tutkimuksiin, jotka koskevat hampun elintarvikekäyttöä. Se on myös samanaikaisesti pyrkinyt osoittamaan hampun elintarvikekäytön olevan perinteistä.

EIHA:n toiminnanjohtaja Lorenza Romanese on kuvaillut hampun historiaa elintarvikkeena:

“Ihmiset ovat syöneet hamppua vuosisatoja – murehtimatta siitä, onko kyseessä ruoka, uuselintarvike vai lääke.”

Asianajotoimisto Latham & Watkinsin edustaja Eveline Van Keymeulen on arvioinut ranskalaiselle medialle, että varsinainen salliva päätös CBD-tuotteita koskien saataisiin aikaiseksi joko loppuvuodesta 2022 tai alkuvuodesta 2023. Van Keymeulen on edustanut oikeudessa CBD-yrittäjiä.

Marjaana seuraa tilannetta ja raportoi sen kehittyessä.

Seeds of Love – vaporisaattoreiden asiantuntija. Paras valikoima, parhaat hinnat.

Jätä kommentti