Traffic Roots Pixel
Politiikka Ulkomaat Uutiset

Jamaika vaatii YK:lta ryhdistäytymistä kannabiksen suhteen

Kirjoittanut Marjaana

Jamaikan valtuuskunta UNGASS 2016 yleiskokouksessa on nostanut kissan pöydälle ja vaatinut YK:ta ryhdistäytymään kysymyksissä kannabiksen suhteen. Puheenvuorossaan Jamaikan ulkoministeri Kamina Johnson-Smith sanoi, että kannabiksen luokittelu vaaralliseksi huumeksi ilman lääketieteellistä käyttöä – asema, joka juontaa juurensa 1961 Huumausaineyleissopimukseen – on vanhentunut ja vailla kosketusta todellisuuteen. Tässä yleissopimuksessa  kannabis on edelleen luokiteltuna vaarallisimpien huumausaineiden luokkaan, jolla ei ole mitään lääketieteellistä käyttöä.

“Väitämme, että kannabiksen nykyinen luokittelu on yleissopimuksen epäkohta ja sen lääketieteellinen arvo on määriteltävä tieteen ja näyttöön perustuvaan analyysiin,” sanoi Johnson-Smith.

“Jamaikalla kannabista on perinteisesti käytetty kansanlääkinnässä, sekä uskonnollisena sakramenttina joka liittyy paikallisten alkuperäiskansojen uskoon, rastafarismiin,” hän kertoi kokouksen osanottajille.

Päivää aikaisemmin, Johnson-Smith teki vastaavia huomioita seuratessaan loppuasiakirjan luomista YK: n erityisistunnon huumepolitiikasta. Loppuasiakirjan on tarkoitus ohjeistaa maailmanlaajuista huumepolitiikkaa tulevina vuosina. Tämä asiakirja laadittiin YK: n huumausainetoimikunnan toimesta Wienissä, jossa Karibian valtioilla ei ole pysyvää tehtävää. Jamaika joutui osallistumaan neuvotteluihin Sveitsin valtuuskunnan osana.

Johnson-Smith sanoi tiistaina Jamaikan hallituksen olleen pettynyt, koska asiakirja ei salli yksittäisille maille riittävää joustavuutta suunnitella omaa sisäpolitiikkaa sopivaksi kansallisiin olosuhteisiin, kuten kannabiksen perinteisten käyttötapojen tunnustamiseen  yhteiskunnassa.

Viime vuonna Jamaika uudisti huumausaineisiin liittyvää lainsäädäntöään, joka nyt sallii kahden unssin, noin 60 gramman, hallussapidon henkilökohtaiseen käyttöön. Samalla säädettiin rastafarien oikeutta käyttää kannabista uskonnollisiin tarkoituksiin. Jamaikan hallitus loi myös säännökset lääketieteelliseen, tieteelliseen ja terapeuttiseen käyttöön sekä viraston valvomaan sääntelyä.

Jamaika on nyt luonut pikaisesti lailliset markkinat kannabikselle – sama asia, jonka Uruguay teki vuonna 2014 ja johon Kanada on ilmoittanut pyrkivänsä vuoden 2017 aikana.

“Mielestäni keskustelu Jamaikan tilanteen suhteen vie aikaa ja vaatii jonkin verran ajattelua”, sanoo Werner Sipp, INCB:n, kansainvälisen huumausainevalvontalautakunnan puheenjohtaja. INCB valvoo kansainvälisten huumeiden yleissopimuksia. “Vaikka Yhdysvallat ja Uruguay rikkovat tällä hetkellä yleissopimusta sallimalla kannabiksen vapaan käytön, ei Jamaikan tapaus ole yhtä selkeä,” hän jatkoi.

Jamaikan valtuuskuntaan kuuluvan senaattori Mark Goldingin mukaan UNGASS loppuasiakirjassa on “paljon kivaa tekstiä”, mutta se on silti ankkuroitu noudattamaan nykyistä sopimusjärjestelmää, ja että sopimusjärjestelmä olennaisesti edellyttää kannabiksen kriminalisointia ei-lääketieteellisen tai ei-tieteellisen käytön suhteen.

Yksi merkittävä tekijä kannabiksen tulevaisuuden suhteen on maailman terveysjärjestö WHO, joka voisi suositella kannabiksen uudelleen luokittelua. WHO:n virkamiehistö tuskin lähtee tällaista tekemään, koska asiaa vastaan on paljon poliittista painetta kovan linjan huumepolitiikkaa suosivien maitten suunnalta.

Asiaa mutkistaa THC:n lisääminen vuoden 1971 yleissopimukseen. Mikäli kannabis olisi sisältynyt vain vuoden 1961 yleissopimukseen, olisi sen luokittelua muuttaa tai jopa poistaa kokonaan, yksinkertaisella enemmistöllä, mutta vuoden 1971 yleissopimuksen muuttaminen vaatisi kahden kolmasosan äänienemmistön yleiskokouksen äänestyksessä. Nämä Mark Golding näkee liian korkeina esteinä ylitettäväksi.

Lähde: Vice News

Seeds of Love – vaporisaattoreiden asiantuntija. Paras valikoima, parhaat hinnat.

Jätä kommentti