Traffic Roots Pixel
Allekirjoita kansalaisaloite osoitteessa lailliseksi.fi
Terveys Tiede Uutiset

Kannabiksen käyttö ei ole yhteydessä motivaation tai mielihyvän puutteeseen

Kirjoittanut Marjaanan Toimitus

Britannialaisten yliopistojen tutkimusten valossa näyttää siltä, että kannabiksen käyttö ei aiheuta motivaatiotason heikentymistä tai myöskään vähennä käyttäjien kokemaa mielihyvää.

Kyseessä on tähän mennessä laajin magneettiresonanssikuvantamista (MRI) hyödyntävä tutkimuskokonaisuus, jossa on selvitetty kannabiksen käytön vaikutusta ihmisen motivaatiojärjestelmään.

Eräs pinttyneimmistä kannabiksen käyttöön liitetyistä mielikuvista on stereotypia laiskasta pössypäästä, joka viettää päivänsä sohvan pohjalle liimautuneena.

Kieltolain puolestapuhujat ovat maalailleet tälle pohjautuvia uhkakuvia. Usein kannabis nähdään “passivoivana” aineena, joka kaappaa käyttäjänsä mielenkiinnon ja saa tämän luopumaan uravalinnoista sekä aiemmin tärkeistä harrastuksista.

Britannialaisten yliopistojen tutkimuksissa pyrittiin selvittämään, että olisiko kannabiksella todella tällainen laiskistuttava vaikutus käyttäjiin ja olisiko vaikutus voimakkaampi teini-ikäisillä käyttäjillä. Endokannabinoidijärjestelmän tiedetään olevan kytköksissä ihmisen palkitsevuusjärjestelmään opioidinergisten ja dopaminergisten mekanismien välityksellä.

Tutkimukset olivat osa laajempaa kliinisen psykofarmakologian tutkimushanketta, jossa pyrittiin kartoittamaan kannabiksen käytön riskejä alaikäisten käyttäjien keskuudessa.

Tutkimuksiin osallistuneet olivat käyttäneet kannabista vähintään viikottain yli kolmen kuukauden ajan. Tutkittavien joukossa oli sekä alaikäisiä (16-17 -vuotiaita) että täysi-ikäisiä (26-29 -vuotiaita) henkilöitä.

Anhedoniaa eli kyvyttömyyttä nauttia elämästä esiintyi enemmän kontrolliryhmällä, johon kuuluvat eivät käyttäneet kannabista.

Muun muassa apatian eli merkityksettömyyden tunteen taso ei poikennut merkittävästi eri ryhmien välillä. Tutkimuksen julkaisi International Journal of Neuropsychopharmacology.

Toisessa tutkimuksessa kannabiksen käyttäjillä aivojen palkitsevuusjärjestelmän havaittiin toimivan samalla tasolla tai joltakin osin jopa aktiivisemmin kuin kannabiksen käyttöä välttäneellä ryhmällä.

Tulokset ovat linjassa aiemman tutkimuksen tulosten kanssa, joiden mukaan alaikäisten kannabiksen käytön ja heikon motivaation välillä ei ole havaittavissa yhteyttä.

Erään aiemman tutkimuksen pohjalta näyttää siltä, että mielihyvän puutetta potevilla alaikäisillä on korkeampi riski krooniselle kannabiksen väärinkäytölle. Kannabiksen käytön ei kuitenkaan havaita altistavan mielihyvän latistumiselle.

Brittitutkijoiden mukaan mielikuvat laiskottelevista pilvipäistä ovat vailla pohjaa. Tutkimuksista kertoi University of Cambridge.

Erityistä huolta on aiheuttanut mahdollisuus, että kannabis vaikuttaisi motivaatiota heikentävästi kouluikäisiin nuoriin. Nuorten kannabiksen käyttö lisääntyy voimakkaasti. Tätä tapahtuu erityisesti sellaisilla seuduilla, joissa kieltolaki on yhä voimassa ja kannabiksen saatavuutta ei säännöstellä: tätä vastoin kannabislainsäädännön lievennysten on todettu vähentävän nuorten kannabiksen käyttöä.

Myös iäkkäämmällä väestöllä hatsittelu saattaakin tosiasiassa lisätä aktiivisuutta. Yli 60-vuotiailla kannabiksen käytön on havaittu olevan yhteydessä liikunnalliseen elämäntyyliin ja alhaisempaan painoindeksiin.

Jätä kommentti