Traffic Roots Pixel
Ulkomaat Uutiset

Kannabiksen käyttö kaksinkertaistunut Yhdysvalloissa

Kirjoittanut Marjaana

Tuoreen tutkimuksen mukaan kannabiksen käyttö on kolmen vuoden aikana kaksinkertaistunut Yhdysvalloissa. Vuonna 2013 vain 7% yhdysvaltalaisista kertoi käyttävänsä kannabista enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Myös kannabiskokeilujen määrä on lisääntynyt jonkin verran, mutta samanlaista kasvua ei ole näkyvissä. Nousua on vuodesta 2013 tapahtunut noin 5% ja viime vuoden mittauksista lukema on pudonnut yhdellä prosenttiyksiköllä, joka saattaa mahtua myös virhemarginaalin piiriin.

Ikä ja uskonnollisuus tuntuvat olevan merkittävimmät jakajat kannabiksen käytön suhteen. Mitä vanhemmasta ja uskonnollisemmasta vastaajasta oli kyse, sitä harvemmin käytettiin kannabista. Säännöllisesti viikottain kirkossa kävijöistä vain 2% kertoi polttelevansa säännöllisesti ja tuskin milloinkaan kirkossa vierailevista poltti 14%. Kannabista kokeilleiden lukemat olivat 26% ja 52%.

Alle 30 vuotiaista kannabista käytti säännöllisesti 19% vastaajista. Yli 30 vuotiaitten käyttö oli merkittävästi vähäisempää, 30-49 vuotiaitten käyttö oli 9%, 50-64 vuotiaitten keskuudessa 7% ja 65+ ikäisten keskuudessa enää 3%. Kokeiluja oli toki kaikilla ikäluokilla huomattavasti enemmän, ainoastaan yli 65 vuotiaiden keskuudessa kokeilleita oli “vain” 21%.

Maantieteellisesti itä-länsi akseli oli selvästi havaittavissa. Yhdysvaltojen länsiosassa käyttö oli selvästi muuta maata korkeammalla tasolla (14%), jopa kaksinkertainen suhteessa etelävaltioissa asuviin (6%), muun maan jäädessä yhdeksään prosenttiin.

Suomessa Yle julkaisi äskettäin tutkimuksen, jossa kysyttiin kannabiksen käytön rankaisemisesta. Kaikista vastaajista kannabiksen käytön rankaisemisesta haluaisi luopua 8% vastaajista ja jokseenkin samaa mieltä oli 13%, eli jollain tavoin rankaisemisesta voisi luopua hieman yli viidennes vastaajista. Rankaisemisen kannalla oli 43% ja jokseenkin samaa mieltä rankaisemista kannattavien kanssa oli 17%.

Kristillisdemokraattien keskuudessa ei yksikään vastaajista kannattanut kannabiksen käyttörikosten rangaistavuudesta luopumista. Tämä sopii aika hyvin yksiin kannabiksen käytön yleisyyteen kirkossa kävijöiden keskuudessa Yhdysvalloissa.

Seeds of Love – vaporisaattoreiden asiantuntija. Paras valikoima, parhaat hinnat.

Jätä kommentti