Traffic Roots Pixel
Terveys Uutiset

Kannabiksesta apu alkoholismiin?

Kirjoittanut Marjaana

Whaxy julkaisi mielenkiintoisen artikkelin kannabiksesta ja alkoholismista. Kyse oli lähinnä kannabiksen käytöstä alkoholismin hoidossa, sillä kuten tiedetään, kannabis ei aiheuta fyysisiä vieroitusoireita, toisin kuin alkoholi, opiaatit ja monet mielialalääkkeet. Alkoholismi onkin Suomessa jo merkittävä ongelma terveydenhuollolle ja se aiheuttaa miljoonien eurojen kulut kansantaloudelle. Alkoholin myynnistä saatavat verotulot eivät riitä kattamaan alkoholismin hoidosta syntyviä kuluja. Krapulapäivät, krapularyypyt ja vastaavat ovat merkki jo pitkälle kehittyneestä alkoholismista, puhumattakaan alkoholin käytöstä kesken työpäivän. Pahimmillaan alkoholi voi olla todellinen terveysriski yliannostettuna alkoholimyrkytyksen muodossa, maksavaurioina ja sydämen terveydelle aiheuttamien riskien muodossa monien muiden lisäksi. Hyväkuntoista alkoholistiahan ei ole olemassa.

Alcohol_desgraciaEntä sitten kannabis? Kannabis ei aiheuta fyysistä riippuvuutta ja sitä ei voi nauttia niin paljon, että kyseessä olisi hengelle vaarallinen yliannos. Väkivalta, joka on yksi alkoholin runsaasta käytöstä seuraava sivutuote, on tuntematon käsite kannabiksen käyttäjien keskuudessa. Tuoreimpien tietojen mukaan alkoholiin liittyvä väkivalta ja perheväkivalta on vähentynyt merkittävästi niissä Yhdysvaltojen osavaltioissa, joissa kannabiksen käyttö on laillistettu.

AA auttaa vain harvoja selviytymään alkoholismista

AA, eli Anonyymit Alkoholistit on toimintamuoto, josta monet alkoholistit hakevat apua vaivaansa ja monet vannovat toiminnan olevan tehokasta. Toiminta perustuu ns. 12 kohdan ohjelmaan, jonka kautta osallistujat saavuttavat raittiuden. Kuitenkin AA toiminnan piiristä vain 5 – 15 % saa todellista apua alkoholismiinsa. Suurin osa sortuu uudelleen alkoholin riskikäyttäjäksi. AAn itsensä julkaisemissa tutkimuksissa (seurantajakso 1968 – 1996) kävi ilmi, että 81 % ensikertalaisista oli lopettanut käynnit AA-kokoontumisissa jo kuukauden kuluttua, 90% kolmen kuukauden kuluttua ja vuoden päästä toiminnassa oli mukana enää 5 % aloittaneista. Vain joka viidestoista saavuttaa raittiuden AA kerhojen avulla.

Kannabiksen käyttö ei ole raittiutta

Jos tavoitteena on täysi raittius, ei kannabiskaan ole silloin ratkaisu. Kannabis on päihde siinä missä alkoholikin, mutta jos alkoholisti pystyy lopettamaan alkoholin käytön kannabiksen avulla, on jo saavutettu merkittävää edistymistä kannabiksen huomattavasti lievemmän haitallisuuden vuoksi. Berkeleyn yliopistossa vuonna 2004 julkistetussa tutkimuksessa peräti 83 % tutkimukseen osallistuneesta alkoholistista piti kannabista merkittävänä apuna pidättäytyessä alkoholista. Kannabis ei kuitenkaan tarjonnut porttia raittiuteen, sillä monet palasivat takaisin alkoholin pariin, kun kannabista ei ollut enää saatavilla. Tutkimukseen osallistuneista 65 % suosi kannabista, koska kannabiksen sivuvaikutukset olivat lievempiä kuin alkoholilla ja lähes 58 % oli sitä mieltä, että kannabiksen aiheuttamista seuraamuksista oli helpompaa selvitä kuin alkoholin seuraamuksista.

Suomessa lainsäädäntö suosii edelleen alkoholia ja pitää kannabiksen käyttöä rikollisena toimintana. Poliisilla ja oikeuslaitoksella ei ole yhteistä kantaa kannabikseen, sen hallussapitoon ja käyttämiseen. Kannabiksen käytöstä ja hallussapidosta voi edelleen saada rangaistuksen ja rikosmerkinnän, jotka molemmat voivat vaikeuttaa ihmisen elämää jopa pahemmin kuin alkoholismi.

Seeds of Love – vaporisaattoreiden asiantuntija. Paras valikoima, parhaat hinnat.