Traffic Roots Pixel
Myytinmurtaja

Kannabis ja porttiteoria

Kirjoittanut Marjaana

Kannabiksen vastustajien yksi käytetyimmistä väitteistä kannabista vastaan on, että kannabis toimii porttina vahvempiin huumeisiin. Väitehän on muuten sangen hieno, mutta se ei perustu faktaan, vaan kuuluu 1960-luvulla ja aiemmin kehitettyihin perättömiin propagandaväitteisiin.

Tuoreiden tutkimusten mukaan porttiteoria on todistettu jossain määrin todelliseksi, mutta tie vahvempiin huumeisiin kulkee lähinnä alkoholin tai tupakan kautta, kannabista oli käyttänyt ennen vahvoja huumeita huomattavasti pienempi osa, kuin edellä mainittuja alkoholia ja tupakkaa. Osa vahvempien huumeiden käyttäjistä aloittaa käytön suoraan niillä, käyttämättä ensin muita päihteitä – eli todellinen syy vahvojen huumeiden käyttöön sijaitsee jossain muualla, kuin muissa päihteissä. Osa aloittaa vahvojen huumeiden käytön suoraan niillä itsellään, tultuaan riippuvaiseksi ensin reseptilääkkeiden avulla. Suomessa 6% väestöstä käyttää bentsodiatsepiineja ja heistä 44% on käyttänyt niitä pitkäaikaisesti. Monet käyttävät bentsodiatsepiineja ja opoideja rinnan – silloin puhutaan lähinnä sekakäytöstä. Yli 60% vuonna 2011 Suomessa hoidetuista riippuvuuksista liittyi juuri näihin aineisiin.

Kannabiksen on todettu toimivan erittäin tehokkaasti apuvälineenä pyrittäessä eroon bentso- ja opioidiriippuvuudesta. Kannabiksen teho mm. kipulääkkeenä on merkittävästi alentanut opioidien ja muiden vahvojen särkylääkkeiden yliannostuksesta johtuvia kuolemantapauksia niissä USA:n osavaltioissa, joissa lääkekannabis on laillistettu. Pudotus muihin osavaltioihin on ollut jopa 25% luokkaa lääkekannabiksen laillistamisen jälkeen.

Riippuvuus kannabikesta taasen on aivan eri asia. Tutkimuksissa on todettu, että kannabikseen ei pysty kehittymään fyysistä riippuvuussuhdetta, kuten esimerkiksi heroiiniin ja alkoholiin. Psyykkinen riippuvuussuhde on todettu ja noin 9% kannabiksen käyttäjistä saattaa jäädä riippuvaiseksi kannabiksesta. Muihin riippuvuutta aiheuttaviin ja terveydelle erittäin haitallisiin aineisiin verrattuna yhdeksän prosenttia on erittäin pieni lukema – alkoholin kohdalla lukema on 15% ja tupakoijista jopa 49% kokee voimakkaita vieroitusoireita lopettamisen yhteydessä.

Seeds of Love – vaporisaattoreiden asiantuntija. Paras valikoima, parhaat hinnat.