Traffic Roots Pixel
Terveys Viihde

Kannabis lisää seksuaalista nautintoa – kerro kokemuksesi pajaripanoista!

Kirjoittanut Marjaanan Toimitus

Kannabiksen ja seksin yhdistelmä on kiistelty aihe, josta löytyy laaja kirjo erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia. Kannabiksen on väitetty niin lisäävän seksuaalista nautintoa kuin alentavan seksuaalista kyvykkyyttä. Teimme pienen katsauksen aiheesta tehtyyn tutkimukseen! Artikkelin lopussa voit myös kertoa oman kokemuksesi aiheesta.

Kannabista käyttävät naiset tyytyväisempiä seksielämäänsä

Vuoden 2020 tutkimusjulkaisussa käsiteltiin kannabista käyttävien naisten seksielämää. 452 naista osallistui anonyymiin internetkyselyyn. Heiltä kysyttiin kannabiksen käyttöön liittyvistä tottumuksista ja seksuaalitoiminnoista. Yli puolet (54,7%) vastanneista oli 30-49-vuotiaita ja heistä 72,8% kertoi käyttävänsä kannabista useammin kuin kuusi kertaa viikossa.

Vastaajia pyydettiin täyttämään Female Sexual Function Index -kysely, jota pidetään seksuaalitoimintojen muutosten havainnoinnin standardina. 19 kysymystä kattaa kuusi osa-aluetta ja niillä mitataan seksuaalisen halukkuuden, kiihottumisen, limakalvojen toiminnan, orgasmien ja tyydytyksen tasoa, sekä kipua negatiivisena indikaattorina.

Kun vastanneet jaoteltiin käytön tiheyden mukaan, huomattiin yli kolme kertaa kannabista viikon aikana käyttävien kokevan voimakkaammin seksuaalista halukkuutta, kiihottumista, orgasmeja sekä tyydytystä. Eroavaisuuden havaittiin olevan tilastollisesti merkittävällä tasolla. Tutkimuksessa ei huomattu eroavaisuuksia osallistujien käyttämän kannabiksen kemotyypin (joko THC- tai CBD-dominantti) tai käyttötavan välillä.

Jokainen havainnoitu lisäys kannabiksen käytön tiheydessä – tarkoittaen suurempaa määrää kannabiksen käyttöä sisältäneitä päiviä – loivensi todennäköisyyttä raportoida seksuaalitoimintojen häiriöistä 21:llä prosentilla. Ongelmat olivat hyvin harvinaisia eniten pajauttelevalla osuudella.

Toisessa tutkimuksessa haastateltiin kyselyn välityksellä erään naistentauti- ja äitiyspoliklinikan asiakkaina olleita naisia. Tutkimukseen osallistuneista 373 naisesta 127 kertoi käyttävänsä kannabista ennen lemmenleikkeihin ryhtymistä.

Haastatelluista naisista 68,5% koki seksin miellyttävämpänä käytön seurauksena, 60,6% huomasi seksuaalisen halukkuuden kasvavan ja 52,8% kertoi saavansa voimakkaammin tyydyttäviä orgasmeja. Kun mahdollisista muista tekijöistä suljettiin pois ikä ja etninen tausta, todettiin kannabista käyttävien naisten kokevan tyydyttäviä orgasmeja yli 2 kertaa verrokkiryhmän jäseniä todennäköisemmin.

Kannabis lisää tunnetusti aistinautintoja, mukaan lukien seksuaalista mielihyvää. Kuva: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Kannabis lemmenlääkkeenä

Tulosten valossa näyttää siltä, että kannabis onkin todellinen lemmenlääke eli afrodisiakki. Näillä mittareilla tarkasteltuna kannabis on jopa tehokkaampaa kuin useat seksuaalihäiriöihin nykyään käytettävät lääkevalmisteet.

Vuonna 2017 huomattiin sisäsyntyisten kannabinoidien olevan yhteydessä ihmisen orgasmiin. Masturboinnin todettiin laskevan liikkeelle 2-AG:tä, joka lukeutuu ihmisen endokannabinoideihin. Kasviperäiset kannabinoidit vaikuttavat samoihin kannabinoidireseptoreihin kuin omat kannabinoidimme.

Suuremmat määrät kannabista eivät välttämättä kuitenkaan takaa hyvää seksielämää. Aiempien tutkimusten tuloksia arvioinut tutkimuskatsaus tutkaili vuosina 1970-2019 toteutettuja tutkimuksia, jotka käsittelivät kannabinoidien ja seksuaalisuuden välisiä yhteyksiä. Katsauksessa todettiin vaikutuksen seksuaalisuuteen olevan sidoksissa annosten suuruuteen – matalat annokset lisäsivät seksuaalista halukkuutta, mutta korkeat annokset vähensivät sitä.

Aiemmissa tutkimuksissa on huomioitu, että kannabis vaikuttaa voimakkaammin erityisesti naisten seksuaalitoimintoihin. Hiljattain julkistetussa seurantatutkimuksessa, joka tarkkaili liki kahdeksantuhannen miehen seksuaaliterveyttä kymmenen vuoden aikavälillä, todettiin myös kannabista käyttävien miesten olevan seksuaalisesti aktiivisempia.

Tutkimukseen osallistuneet 993 miestä harrastivat seksiä keskimäärin kerran useammin kuukauden aikana. Heiltä mitattiin myös korkeampia testosteronin pitoisuuksia veriplasmasta. Tulokset eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkittäviä, kun tutkijat sulkivat pois muita muuttujia.

Kannabis saattaa lisätä syntyvyyttä

Laajamittaisin kannabiksen ja seksuaalisuuden yhteyttä tilastotasolla tutkinut selvitys hyödynsi olemassaolevaa (perheiden kasvua koskevaa) haastatteluaineistoa, joka käsitti yli viittäkymmenentätuhatta henkilöä koskevia tietoja.

Sekä kannabista säännöllisesti käyttävien miesten että naisten todettiin harrastavan seksiä useammin kuin vertailuryhmän jäsenet. Tämän pohjalta nähtiin, että kannabis ei heikennä ihmisen seksuaalitoimintoja. Tutkijat kuitenkin huomauttivat, että aineiston keruu oli kertaluonteista ja tiedot perustuivat henkilöiden omiin ilmoituksiin.

Mielenkiintoinen löydös on myös vuoden 2020 tutkimusjulkaisun huomioima laillistamisen vaikutus ihmisten seksuaalisuuteen. Tutkijat analysoivat laajaa tietoaineistoa, jota oli kerätty vuosina 1997-2011. Kannabiksen vapauttamisen nähtiin aiheuttavan nousua mm. seksuaalisessa aktiivisuudessa ja edelleen myös laillistaneiden osavaltioiden syntyvyydessä.

Asiantuntijat ja päättäjät ovat esittäneet huolensa suomalaisten syntyvyyden laskusta. Ehkä tällaisenkin ongelman lievittämisen keinoksi voisi siis harkita sitä, että sallitaan kannabis, ja annetaan ihmisten nauttia vapautuneemmin?

Kerro kokemuksesi kannabiksesta ja seksistä!
Jos jätät yhteystietosi meille, saatamme ottaa sinuun yhteyttä haastatellaksemme sinua aiheesta. Täyttämällä tämän kentän annat hyväksyntäsi sähköpostitse tehtävälle haastattelupyynnölle.
Seeds of Love – vaporisaattoreiden asiantuntija. Paras valikoima, parhaat hinnat.

Jätä kommentti