Traffic Roots Pixel
Kyselyt Life Style

Kannabis vähentää alkoholin kulutusta – merkitsevästi

Kirjoittanut Marjaana

Eilen tiedustelin lukijoilta kannabiksen vaikutusta alkoholin kulutukseen. Tällaista kyselyä / tutkimusta ei tietääkseni juuri ole aiemmin tehty. Vastaukset olivat suorastaan mykistäviä ja mielestäni ne kumoavat kaiken sen, mistä kannabista on aikojen saatossa syytetty.

Kysely on vielä avoinna, mutta tähän mennessä siihen on tullut 136 hyväksyttävää vastausta. Vastauksista on poistettu ne, jotka jostain syystä ovat tallentuneet puolinaisina, eli molempiin kysymyksiin ei ole vastausta.

Vastaajista 39,7% (54 vastaajaa) ilmoittaa käyttävänsä kannabista päivittäin ja 33,1% (45 vastaajaa) muutaman kerran viikossa. Aktiivisia ja jonkun määritelmän mukaan paljon kannabista käyttäviä oli yhteensä 72,8% (99 vastaajaa), joten otantaa voitaneen pitää kohtalaisen hyvänä.

Alkoholin kulutukseen liittyvät vastaukset olivat mielenkiintoisia. Peräti 56,6% eli 77 vastaajaa oli sitä mieltä, että kannabis oli vähentänyt heidän alkoholin kulutustaan ja 13,2% (18 vastaajaa) koki kannabiksen vähentäneen alkoholin kulutusta jonkin verran. Kaksi vastaajaa (1,5%) oli sitä mieltä, että kannabis on lisännyt heidän alkoholin kulutusta. Hauskaa tässä on se, että toinen vastaajista kertoi ettei käytä kannabista lainkaan. Kyselyyn vastasi kaikkiaan kolme henkilöä, jotka eivät vastauksensa mukaan käyttäneet kannabista lainkaan.

Varsinainen löytö oli kuitenkin se 20,6% eli 28 vastaajaa, jotka eivät käyttäneet ilmoituksensa mukaan alkoholia lainkaan. Kun lasketaan alkoholin käyttöään vähentäneet ja lainkaan alkoholia käyttävät yhteen, niin heitä on kaikkiaan 90,4%! Peräti 123 vastaajaa koko 136 vastaajan näytteestä!

Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että tämä ei ollut tutkimus, vaan pelkkä kysely, jolla ei ole mitään tieteellistä painoarvoa. Mutta erittäin suuntaa antavia vastaukset olivat. Ja olisi erittäin mielenkiintoista saada vastaavat kysymykset ja näitä asioita valottava ristiintaulukointi johonkin ihan oikeaan tutkimukseen, sillä tällaiset vastaukset vievät pohjaa pois kannabiksen laillistamista vastustavilta tahoilta. Tässä on jo mielestäni sellainen näyttö, että vanha väite “Emme halua toista ongelmaa alkoholin rinnalle” on ammuttu alas. Pikemminkin kannabiksella voidaan vähentää alkoholin (ja kaikkien muiden päihteiden) aiheuttamia haittoja ja kannabiksen haittojen jo tiedetään olevan vähäisempiä kuin monilla muilla päihteillä.

kysely31032016

Seeds of Love – vaporisaattoreiden asiantuntija. Paras valikoima, parhaat hinnat.

Jätä kommentti