Traffic Roots Pixel
Kyselyt Lainsäädäntö Politiikka Uutiset

Kannabiskyselyn tuloksia

Kirjoittanut Marjaana

Onko syynä kannabiksen nouseminen uutisotsikoihin vai missä lie syy joidenkin sangen jyrkkään suhtautumiseen aihetta kohtaan. Vastauksia olen kaivellut samoilla metodeilla kuin aiemminkin, mutta samanlaista raivoa en ole kohdannut milloinkaan. Jyrkimmillään kannanotot voidaan tulkita perseraiskauksilla uhkaamiseen.

Kyselymetodit

Marjaanan kannabiskysely ei ole mikään oikea tutkimus, vaan se on pelkkä kysely. Vastauksia saadaan kyllä aika paljon, mutta niissä saattaa syntyä herkästikin aika pahoja vinoumia. Perinteisesti olen levittänyt pyyntöjä kyselyyn osallistumisesta Facebookin erilaisten ryhmien kautta. Samalla olen myös pyytänyt levittämään linkkiä eri puolille, saadakseni mahdollisimman heterogeenisen vastaajayleisön. Tällä kerralla sanan levittäminen onnistui erinomaisesti, mutta samalla syntyi edellisiin kyselyihin verrattuna melkoinen vinouma. En tiedä mihin ryhmään viesti oli levinnyt, mutta vastauksia alkoi sataa oikein kunnolla – ja vastaajat olivat kaikki naisia. Tästä seurasi se, että kyselyyn vastanneista selkeä enemmistö oli naisia.

Stigma aiheen ympärillä oli selvästi kova. Tällä guerilla-taktiikalla postaukset, joissa pyydettiin osallistumaan kyselyyn, hävisivät melko nopeastikin joistakin ryhmistä. Ryhmän ylläpitäjissä oli aina joku, jonka mielestä kysely ei todellakaan sopinut kyseisen ryhmän henkeen ja imagoon. No, ennen postauksen poistamista ryhmästä saattoi tulla hyvinkin toistasataa vastausta, puolesta ja vastaan sekä siltä väliltä. Sitten olivat ne, jotka ryhmässä olivat heti kertomassa, ettei kannabista missään nimessä tulisi sallia – kuin puhdistaakseen omaa nimeään. Oma tarinansa olivat he, jotka herkesivät oikeaan raivoon ja uhkausten esittämiseen. Stigma on kova.

Tämäkin kommentoija saattaa olla kovastikin yllättynyt, että eniten vastauksia tähän kyselyyn ei tullut Vihreiltä.

Mutta jälleen reilu kaksi ja puoli tuhatta vastasi kysymyksiimme, niin puolesta kuin vastaan ja pari vaihtoehtoa siltä väliltä. Ihan alkuun vinkki poliitikoille: jos etsitte liikkuvia äänestäjiä ja ns. nukkuvien puoluetta, kannabiskysymys on suoranainen aarrearkku. Noin 50% vastaajista kertoi, ettei heillä ole mitään poliittista kantaa. Suurin poliittisen kantansa paljastanut ryhmä oli – yllätys, yllätys – ei suinkaan Vihreiden vaan Perussuomalaisten kannattajat. Heitä oli hieman yli 13% vastaajista. Myös Vasemmistoliiton kannattajat olivat hyvin liikkeellä ja vasta kolmantena ryhmänä olivat Vihreiden kannattajat – vaikka Vihreät olivat ainoa eduskuntapuolue, jonka kannattajien Facebook-ryhmään sain kyselyn ujutettua. Sekin tosin onnistui vasta kolmannella yrityksellä – kysely ei selkeästi sopinut joidenkin ryhmäläisten pirtaan. Kokoomukselaiset olivat myös ihan hyvin liikkeellä, vaikkeivät kärkikolmikkoon päässeetkään. Demareita kertoi kannattavansa vajaa 4% vastaajista ja Keskustaa 2% – loput vastaajat olivat marginaalisen pieniä ryhmiä.

Vastaajista lähes puolet tuli Etelä-Suomen läänistä, toiseksi eniten Länsi-Suomen läänistä. Nämä kaksi kattoivatkin reilut 3/4 vastaajista ja asuuhan näissä lääneissä yhteensä lähes 4,2 miljoonaa suomalaista, eli aika linjassa vastausten määrä oli suhteutettuna väkilukuun.

Kannabista kokeilleita vastaajissa oli karvan yli 73% ja luonnollisesti ilman kokemusta kannabiksesta oli saman karvan alle 27%. Ainoat ikäryhmät, joissa alle puolella oli omakohtaista kokemusta kannabiksesta, olivat 17 vuotiaat ja nuoremmat sekä 61 vuotiaat ja sitä vanhemmat. Näissäkin ikäryhmässä lähes 46% oli ainakin kerran kokeillut kannabista. Kaikissa muissa ikäryhmissä yli puolella vastaajista oli kokemusta yleisimmästä laittomasta päihteestä. Huippu osui ikäryhmään 31-35 vuotiaat, jossa peräti 84% oli ainakin kerran kokeillut kannabista. Käyttö ja kokeilu oli erittäin yleistä välillä 18-50, jossa päästiin kaikissa ikäryhmissä verrattain korkealle tasolle.

Kuten tuossa aiemmin kerroinkin, kyselyn osuminen johonkin naisten suosimaan ryhmään sai sen aikaan, että tällä kerralla vastaajista oli lähes 54% naisia ja miehiksi tunnustautui hieman yli 44%. Jotain muuta sukupuolta kertoi edustavansa hieman alle 2%, joka muuten näkyi 61 vuotiaiden ja sitä vanhempien ikäryhmää lukuunottamatta kaikissa muissa ikäryhmissä.

Kannabis lailliseksi!

Kannabiksen laillistamista kokonaan täysi-ikäistenkäyttöön kannatettiin lähes kautta linjan, joitakin ryhmiä lukuunottamatta. Laillistaminen sai ikäluokissa vähiten kannatusta 61 vuotiaiden ja vanhempien keskuudessa, hieman yli 39% sekä 17 vuotiaiden ja sitä nuorempien vastaajien keskuudessa, 37,5%. Gaussin käyrän huippu osui ikäluokkaan 36-40 vuotiaat, jossa laillistaminen sai peräti 65,9% tuen. Tuosta laillistamisen kannatus laski hyvin nopeasti molemmin puolin 50% pintaan ja alhaisimmat kannatukset ajatus sai ikäluokkien ääripäistä. Kokonaisuudessaan kannabiksen täysi laillistaminen sai 51,5% kannatuksen.

…tai jos vaikka luovuttaisi edes rangaistuksista

Vuosi sitten yli 50 000 allekirjoitusta saavuttanut kansalaisaloite tähtää rangaistuksista luopumiseen eli kannabiksen dekriminalisointia. Tämä vaihtoehto ei sellaisenaan saanut kuin 16,8% kannatuksen kaikkien vastaajien keskuudessa. Onko se sitten mahdollisuus työllistämiseen, valtion mahdollisuudet verotulojen kartuttamiseen ja saatavuuden kunnollinen regulointi, jotka painavat vaakakupissa niin paljon, että täysi laillistaminen on näinkin suosittua.

Dekriminalisointi oli suosituinta alaikäisten ja keskustalaisten keskuudessa. Lähes joka viides keskustalainen oli dekriminalisoinnin kannalla ja useampi kuin joka neljäs 17 vuotias tai sitä nuorempi oli sen kannalla. Nuorten kohdalla sen ymmärtää, koska laillistamiseen liittyy vahvasti myös regulointi saatavuuden kanssa ja alaikäisenä on helpompi saada laitonta kukkaa.

Ainoa ryhmä, jossa dekriminalisointi ei saanut lainkaan kannatusta oli kristilliset. Toisaalta, kristillisten osuus vastaajista oli niin pieni, että sen antamat tulokset yksittäisenä ryhmänä jää pahasti marginaaliin. Mainittakoot, että kristilliset olivat myös ainoa ryhmä, jossa nykyinen lainsäädäntö sai muita enemmän tukea – sitä kannatti 44,4%, eli kuitenkin alle puolet ryhmään kuuluvista vastaajista. Ja kannabista kokeilleita oli sama 44,4% kristillisten vastaajista.

Lääkekannabis on eri asia

Monet kuvittelevat, että ns. lääkekannabis ei päihdytä lainkaan, mutta tämä on täyttää huuhaata – ihan samalla tavalla se pärisee kuin ns. päihdekannabis.

Kannabiksen lääkekäyttö jakaa ihmisiä eri leireihin aika vahvasti. Esimerkiksi Eija Kalso, kipulääketieteen suurin nimi Suomessa, vastustaa kannabiksen käyttöä kipujen hoidossa väittäen sen olevan huonosti kivunhoitoon toimiva. Eräs tapaamani kannabista kipuun laillisesti saava kertoi minulle, ettei kannabis poista kipua, mutta tekee kivun kanssa elämisen siedettäväksi. Katsoisin tällaisen ihmisen olevan merkittävämpi asiantuntija asiassa kuin EiJa Kalso.

Jos kannabiksen vapauttamista lääkekäyttöön kannattavan henkilön muotokuva pitäisi maalata, esittäisi se yli 50 vuotiasta naista, jolla ei ole omaa kokemusta kannabiksesta. Ei kokeilleiden keskuudessa kannabiksen vapauttaminen lääkinnälliseen käyttöön sai lähes 36% kannatuksen. Samassa ryhmässä nykyistä lainsäädäntöä kannatti 32%. Ikäluokasta 61 vuotiaat tai vanhemmat lääkekäytön kannalla oli lähes 28% vastaajista, ikäluokassa 56-60 vuotiaat lääkekannabis sai pari prosenttiyksikköä korkeamman kannatuksen ja 51-55 vuotiaitten keskuudessa lähes joka neljäs kannatti lääkinnällisen käytön sallimista.

Naisista ylipäätään joka neljäs oli lääkekäytön kannalla, kun pelkkään lääkinnälliseen käyttöön tyytyisi vain 8% miehistä.

Kannabiksen puoluekannatus

Vihreiden nuorten aloitteen ja muutenkin Vihreiden aktiivisuus luo vaikutelman, että heidän keskuudessaan kannabiksen laillistaminen saisi kannatusta läpi linjan, mutta asia ei ole ihan näin yksinkertainen. Vihreiden kannattajista monet suhtautuvat aiheeseen hyvinkin kriittisesti, mutta kritiikkiä esittää lähinnä äänekäs vähemmistö, joka ei halua missään muodossa tulla sekoitetuksi “pössypäihin”. Laillistamisella on laaja kannatus – 54,6% kannattaa kannabiksen laillistamista ja nykyistä lainsäädäntöä kannattaa vain 12,1% Vihreiden kannattajista.

Puoluekentän toisella laidalla majailevista Perussuomalaisista vastaajista nykyistä kieltolakia kannattaa 15,2% ja täyttä laillistamista 52,4%. Veikkaan Perussuomalaisten keskuudessa äänekkään vähemmistön hallitsevan keskustelua ja kanta kannabikseen tuskin on se puoluetta yhdessä pitävä liima. Puoluetoimistossa kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että Perussuomalaisia kannattavista vastaajista peräti 76,4% omasi omakohtaista kokemusta kannabiksen käytöstä. Vihreiden kohdalla sama lukema oli 70,9%.

Mutta mitä puoluetta kannattaa kaikkein kannabismyönteisin ryhmä Suomessa? Ryhmä, jossa 62,3% kannattaa laillistamista, 17,2% dekriminalisointia ja 14,9% lääkekäyttöä, vain 5,6% kannattaesssa edelleen nykyistä lainsäädäntöä. Kyseessä on Vasemmistoliiton kannattajat. Heillä oli myös selkeästi eniten omaa kokemusta kannabiksen käytöstä – peräti 83,5% oli itse joskus kokeillut kannabista.

Ennen kuin porvarimoralistit ryhtyvät heiluttamaan arvostelevaa sormeaan, omasta pesästä löytyy kokemusta kannabiksen käytöstä ihan runsaastikin. Kristillisten kannattajista löytyi omakohtaista kokemusta 47% vastaajista, Kokoomuksen kannattajista 60,9% ja keskustalaistista vastaajista oli 45% kokeillut joskus kannabista.

Laillistamisen vastustus laskenut

Jos ei kannabiksen laillistaminen saakaan välttämättä kaikilta hyväksyntää, ainakin kieltolain suora kannatus on vähentynyt. Äänekkään moralistit pitävät kyllä meteliä herkästi lehtien kommenttiosioissa ja poliitikkojen keskuudessa, mutta suuri osa ihmisistä on jo selkeästi sitä mieltä, että huumausainepolitiikka nykyisessä muodossaan on jo tiensä päässä ja se tarvitsee kipeästi uudistumista.

Marraskuun alussa kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi luovutetaan eduskunnalle ja se varmasti tulee nostamaan keskustelun päihdepolitiikasta taas parrasvaloihin, vaikka monet poliitikot selkeästi pelkäävät aihetta ja eivät uskalla ottaa siihen kantaa äänekkäiden moralistien vuoksi. Aloite on sen verran fiksusti laadittu valmiin lakialoitteen muotoon, että eduskunnan on käsiteltävä se suuressa salissa – aloitetta ei voida haudata valiokuntiin, vaan lakialoitteesta on äänestettävä.

Materiaali

Tämä artikkeli ja kyselyn vastaukset tullaan jakamaan kaikille kansanedustajille sekä tiedotusvälineille. Vastauksia voi käyttää vapaasti artikkelien pohjana, mutta lähde verkko-osoitteineen tulee mainita. Linkki kyselymateriaaliin on tässä:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VzN_NHtBJmhV9swb9_M_lx1xNanSF0x3NCzEcKDKz6E/edit?usp=sharing

Seeds of Love – vaporisaattoreiden asiantuntija. Paras valikoima, parhaat hinnat.

Jätä kommentti