Traffic Roots Pixel
Tiede

Kasvin kannabinoidit muuntuvat laillisiksi – tiesitkö näistä johdannaisista?

Kirjoittanut Marjaanan Toimitus

Kasviperäisten kannabinoidien johdannaiset kuten Δ8-THC ja THC-O ovat tulleet suosituiksi Yhdysvalloissa ja ilmiön odotetaan rantautuvan Eurooppaankin. Mistä nämä yhdisteet tulevat – ja millä tavoin Suomen laki suhtautuu niihin?

THC:n “pikkusisko” Δ8-THC

Tämä aine nousi merkittävään asemaan Yhdysvaltain markkinoilla vuonna 2020. Sen suosio perustuu uuden maatalouslain myötä laajentuneisiin oikeuksiin hyödyntää hamppua raaka-aineena. Yhdysvalloissa ainoastaan yli 0,3% Δ9-THC:tä sisältävä hamppu luokitellaan kannabikseksi, joka on kansallisella lainsäädännöllä kielletty huumausaine. Muut THC:n isomeerit (kuten Δ9-THC) eivät ole tiukasti säädeltyjä, mutta niiden tuotannolle on tiettyjä vaatimuksia.

Yhdysvaltain huumepoliisin (DEA) ja oikeusministeriön (DOJ) syyskuinen kirje täsmensi Δ8-THC:n valmistamiselle asetettuja kriteerejä.

Δ8-THC:n molekyylirakenne eroaa Δ9-THC:stä hiilten välisen kaksoissidoksen sijainnin osalta. Tämä muutos on hyvin vähäinen ja se on suurelta osin meille tutun THC:n kaltainen yhdiste.

Kumpikin yhdisteistä sitoutuu pääasiallisesti kannabinoidireseptoreihin, mutta Δ8-THC näyttäisi kulkeutuvan näihin hieman tehottomammin. Sen vaikutuksen voimakkuus jää noin puoleen tavanomaisemmasta Δ9-THC:stä.

Aineen reitti ihmisen metaboliassa on yhtäläinen Δ9-THC:n kanssa, mutta se todennäköisesti käy läpi muutoksen epäaktiiviseen muotoon hieman ripeämmällä vauhdilla, jonka vuoksi se vaikuttaa lyhyemmän aikaa.

Δ8-THC:tä esiintyy myös itse kasveissa, mutta vähäisemmissä määrissä, ja pääasiallinen keino sen tuottamiseksi on semisynteettinen valmistus. Tässä tyypillisesti hyödynnetään lähtöaineena kannabidiolia (CBD).

CBD muuntuu Δ8-THC:ksi, kun se altistetaan hapolle ja lämmölle. Sivutuotteena saattaa syntyä myös kahta muuta psykoaktiivista kannabinoidia, Δ10-THC:tä ja 9-OH-HHC:tä, sekä liutaa muita epäpuhtauksia. 

Internetsivusto Redditistä löytyy Δ8-THC:lle pyhitetty aliosastonsa, jolla on yli 67 tuhatta tilaajaa. Yhdysvalloissa yhdistettä on tarjolla kynämallisissa vaporisaattoreissa käytettävinä tankkeina, joita myydään jopa huoltoasemien myymälöissä.

Jotkut käyttäjät kertovat suosivansa tavanomaisessa käytössään nykyään Δ8-THC:tä. Syiksi mainitaan seikkoja kuten lyhyempi vaikutuksen kesto sekä rennompi ja kirkkaampi vaikutus. Useat käyttäjät ovat kuvailleet sitä “kevyt-THC:ksi”.

Sekä Δ8-THC että valmistuksen oheistuotteena syntyvä Δ10-THC on valtioneuvoston asetuksella luokiteltu Suomessa huumausaineeksi. Kun otetaan huomioon myös yhdisteen vähäisempi vaikutustaso ja vaikutuksen kesto, sen ei voida olettaa kasvavan suureksi ilmiöksi Suomessa. 

Seuraava taso – THC-O

Tunnetaan myös nimityksellä O-asetyyli-Δ9-THC. Yhdiste on kasveissa pääasiallisena psykoaktiivisena komponenttina esiintyvän Δ9-THC:n asetaattiesteri. Sitä voidaan valmistaa semisynteettisesti muista kannabinoideista kuten Δ9-THC:stä. 

Aine löydettiin osana Yhdysvaltain asevoimien toteuttamia kemiallisen sodankäynnin kokeita, jotka järjestettiin Marylandin osavaltiossa sijaitsevassa Edgewood Arsenal -laitoksessa vuosina 1949-75.

Vuonna 1972 kannabisasiantuntija David Hoye laati yhdessä Charles Apelin kanssa Cannabis Alchemy: Art of Modern Hashmaking -kirjan, jonka sivuilla he paljastivat tämän uuden yhdisteen valmistusmenetelmän. He kuvailivat lyhyelti aineen vaikutuksia:

“Asetaatin vaikutus on hengellisempi ja psykedeelisempi kuin tavanomaisella tuotteella. Tämän aineen kaikkein uniikein ominaisuus on siinä, että vaikutuksen alkamisessa on kolmenkymmenen minuutin viive.”

Viive vaikutuksessa johtuu siitä, että THC-O toimii esiasteena vaikuttavalle aineelle. Sen rakenne mahdollistaa myös tehokkaamman kulkeutumisen keskushermostoon.

Hoye ja Apel painottivat kirjassaan valmistuksessa käytettävien aineiden olevan vaarallisia ja suosittivat varotoimenpiteenä tukevarakenteisen kaapin rakentamista.

Kaksikko todellakin tiesi, mitä he olivat tekemässä, sillä Apel valmistui myöhemmin kemian tohtoriksi Kalifornian yliopistosta. Hänen tekemänsä akateeminen tutkimus on osoittanut elämän syntyneen lammikoissa ja nykyään hän on – kannabisasioiden ohella – keskittynyt elämän etsimiseen muilta planeetoilta SETI-hankkeen alaisuudessa.

Hoye jälleen nousi arvostetuksi asiantuntijaksi ja hän perusti San Franciscon ensimmäisen laillisen kannabisliikkeen vuonna 1996. Hän myös perusti yhdessä Apelin kanssa kannabislääkkeitä kehittävän Berkeley Bion

Yhdysvaltain huumepoliisi (DEA) kohtasi THC-O:ta ensimmäisen kerran vuonna 1978, kuusi vuotta Hoyen ja Apelin kirjan julkaisemisen jälkeen. Myöhemmin sekä Britannian että Uuden-Seelannin poliisi on raportoinut löytäneensä yksittäiset ainetta valmistavat maanalaiset laboratoriot vuonna 1995.

Aine pysyi pitkään ainoastaan vannoutuneiden asianharrastajien kuriositeettina, eikä sitä juurikaan nähty markkinoilla ennen vuotta 2019. Nykyään valmistajia on kuitenkin useita ja sille on mainittavaa tarjontaa. Kanadalainen Nextleaf on kehittänyt aineen valmistamiseksi uuden menetelmän, jolle on myönnetty patentti.

THC-O:n on alustavissa tieteellisissä tutkimuksissa arvioitu olevan vaikutukseltaan noin kolminkertaisesti Δ9-THC:tä voimakkaampi aine. Käyttäjäkokemukset eivät kuitenkaan ole täysin linjassa tämän arvion kanssa. Marjaanan haastattelema henkilö, joka on kokeillut ainetta puhtaassa muodossa, arvioi sen olevan “enintään tuplasti voimakkaampaa THC:hen nähden”.

Myös Δ8-THC:llä on THC-O:n tapainen vastineensa, jonka vaikutus on vähäisempi. Sen valmistusmenetelmä on sama. Ainetta kokeilleen haastateltavan mukaan sen vaikutus ja teho oli “yhtäläinen THC:n kanssa”.

THC-O:ta ei ole kielletty Suomen huumausainelainsäädännöllä, eikä sitä ole sisällytetty lääkeluetteloon tai kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden listalle. Sen ja vastaavanlaisten asetaattiestereiden lähtöaineena mahdollisesti käytettävät kannabinoidit ovat kuitenkin suurelta osin kiellettyjä.

THC-O myös muuntuu kehossa osin Δ9-THC:ksi, joten sen avulla ei voida kiertää huumetestejä.

Valmistuksen haastavuus ja siihen liittyvät riskit saattavat toimia hidasteena sille, että THC-O saavuttaisi laajamittaista suosiota lähitulevaisuudessa.

Johtava kannabislääkinnän asiantuntija, tohtori Ethan Russo on kommentoinut asiaa seuraavasti:

“Ottaen huomioon valmistamiseen liittyvät välttämättömät vaarat, lopputuotteen potentiaalisen myrkyllisyyden, ja [valmistamisen] laittomuuden, minun on suositeltava, että ihmiset unohtaisivat koko asian. Se ei ole mitään sellaista, mitä ihmisten kannattaisi yrittää.”

Russo näkee aineiden suosion Yhdysvalloissa johtuvan epäonnistuneesta huumepolitiikasta:

En usko, että tätä tapahtuisi, jos kannabistuotteet laillistettaisiin ja niitä säädeltäisiin asianmukaisesti. Kieltolain jatkuminen on käytännössä ollut käynnistävä tekijä tämänkaltaisten aineiden kehitykselle.”

Seeds of Love – vaporisaattoreiden asiantuntija. Paras valikoima, parhaat hinnat.

Jätä kommentti