Traffic Roots Pixel
Lainsäädäntö Politiikka Uutiset

Kieltolakipolitiikka lisää rikollisuutta

Kirjoittanut Marjaanan Toimitus

Tuoreen tutkimuksen mukaan kannabiksen laillistaminen vaikuttaa vähentävästi moniin eri rikostyyppeihin.

Perinteinen USA:n mallin (jota Suomessakin noudatetaan pitkälti) huumepolitiikka perustuu kieltämiseen. Oletetaan, että huumeiden kieltäminen lailla vähentää rikollisuutta rangaistusten toimiessa pelotteena. Suomessa poliisi on myös tähdentänyt, että jo käyttörikokset auttavat paljastamaan paljon muuta rikollisuutta. Tuore tutkimus “Smoke and Fear: The Impact of Cannabis Prohibition on Crime” väittää asian olevan toisin.

Eri tutkimuksissa on jo aiemmin huomattu yhteys kannabiksen laillistamisen ja rikollisuuden vähenemisen välillä, mutta politiikan muutosta on jatkuvasti aliarvioitu tutkimusmetodologiassa esiintyneiden puutteiden vuoksi, todetaan tutkimuksessa.

Suurin osa aiemmista tutkimmuksista on perustunut FBI:n keräämiin tietoihin eri puolilta Yhdysvaltoja, jotka on kerätty paikallisviranomaisilta. Ongelmana tässä on ollut se, että yksittäisten tapausten tallentaminen valtakunnalliseen tietokantaan on ollut vapaaehtoista, eikä sitä ole tehty järjestelmällisesti. Tästä on aiheutunut aukkoja ja epäselvyyksiä, jotka ovat omiaan vääristämään tietoa laillistamisen vaikutuksista omaisuus- ja väkivaltarikosten esiintymiseen.

“Perinteinen huumepolitiikka on perustunut olettamukseen, jonka mukaan kielto hillitsee rikollisuutta. Koska useat osavaltiot ovat laillistaneet kannabiksen äskettäin, avautuu tässä tillaisuus tarkastella näitä hypoteeseja reaaliajassa. Valitettavasti vakavat puutteet käytettävissä olevassa tiedossa haittaavat tarkkojen päätelmien vetämistä”, todetaan tutkimuksen abstraktissa.

Tästä johtuen tutkimuksen tekijät kehittivät uuden tavan täydentää dataa vähentääkseen virheellisistä mittauksista johtuvaa harhaa ja osoittaakseen rikollisuuden merkittävän vähenemisen huume-, omaisuus- ja väkivaltarikosten kirjolla. Näin on voitu todentaa ristiriidat todellisuuden ja perinteisen huumekieltopolitiikan kanssa.

“Tutkimuksemme osoittaa, että kannabiksen laillistaminen vähentää merkittävästi väkivalta- ja omaisuusrikollisuutta. Vaikka nämä tulokset ovat yhdenmukaisia ​​aiemmin raportoitujen todisteiden kanssa, tutkimuksemme on ensimmäinen, joka raportoi tällaisen vaikutuksen myös omaisuusrikollisuuteen. Lisäksi kannabiksen laillistamisen arvioidut vaikutukset omaisuusrikoksiin ovat huomattavasti suuremmat, mikä ei ole yllättävää, koska omaisuusrikokset ovat yleisempiä.”

Vaikka tutkimukseen osallistui myös Yhdysvaltojen maatalousministeriön USDA:n edustaja, tutkimusta ei pidä tulkita edustavan valtionhallinnon kantaa kannabiksen laillistamisessa. Tosin on huomionarvoista, että valtion edustaja osallistui tutkimuksen laatimiseen ja päätyi tosiasiallisesti siihen johtopäätökseen, että teoria, jonka mukaan huumeiden kriminalisointi – liittovaltion hallitus on tehnyt vuosikymmeniä – vähentäisi rikollisuutta, näyttää olevan perusteeton.

Myös muut tutkimukset ovat kyseenalaistaneet kieltolakipolitiikan rikollisuutta vähentävän vaikutuksen.

Vuonna 2020 tutkijat tarkastelivat, kuinka aikuisten käytön marihuanan laillistaminen Washingtonissa ja Coloradossa vaikutti naapurivaltioiden rikollisuuteen, ja tuloksena syntyneen tutkimuksen mukaan kannabiksen viihdekäyttöä koskevien lakien hyväksyminen on saattanut itse asiassa vähentää tiettyjä suuria rikoksia naapuriosavaltioissa.

Wellingtonin Victoria-yliopiston ja Harvardin yliopiston tutkijat havaitsivat vuonna 2018, että jo lääkekannabiksen laillistaminen vähensi Kaliforniassa omaisuus- ja väkivaltarikollisuutta 20 prosentilla.

Lisäksi on luonnollista, että kannabiksen hallussapitoon ja käyttöön liittyvät rikokset ovat romahtaneet lakimuutosten myötä, sekä osavaltioiden väliset salakuljetukset ovat vähentyneet merkittävästi yhä useamman osavaltion laillistaessa joko lääke- tai viihdekäytön.

Vaikka huumerikosten kokonaismäärä kasvoi vuonna 2019 edellisiin vuosiin verrattuna, kannabista käyttävien määrä väheni neljänneksen. Tämä käy ilmi Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomarin John Robertsin julkaisemasta raportista.

Lähde: Marijuanamoment.net

Seeds of Love – vaporisaattoreiden asiantuntija. Paras valikoima, parhaat hinnat.

Jätä kommentti