Traffic Roots Pixel
Politiikka Terveys

Lääkärinvala ja kannabis

Kirjoittanut Marjaana

Päivä alkoi jälleen uutisvirran tutkimisella ja käytössäni on erilaisia järjestelmiä, joiden avulla voin poimia uutisista kannabista käsitteleviä artikkeleita. Eräs silmiinpistävimpiä aiheita uutisvirrassa on kertomukset lapsista, joiden vaivoihin – esimerkiksi epilepsiaan – kannabislääkkeet ovat tuoneet suuren avun. Lapsi on siis jo saanut kannabikseen perustuvaa lääkettä, sen teho on todettu parhaaksi kokeilluista lääkkeistä, sivuoireet ovat olleet pienimmät, mutta lääkkeessä on ollut yksi vika: se on valmistettu kannabiksesta.

Ilmiö on maailmanlaajuinen ja tätä tapahtuu myös Suomessa: lääkäri on todennut kannabikseen pohjautuvan lääkkeen toimivaksi, potilaan tila on parantunut merkittävissä määrin, mutta sitten jokin viranomaisinstanssi, Suomessa esimerkiksi Valvira ja Fimea vaativat selvitystä kannabisreseptien myöntämisestä. Ja kun Valviran tai Fimean lakiosasto pyytää lääkäriltä selvitystä kannabislääkityksestä, se on vakava paikka. Mutta lääkärin vala velvoittaa “palvelemaan lähimmäisiäni ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen. Päämääränäni on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen”. Eikö tällöin pitäisi ohittaa suositukset silloin, kun niistä ei selvästi tunnu olevan apua ja käyttää sellaisia keinoja, jotka on itse työssä kokemuksen kautta havaittu hyväksi ja joita uusimmat tutkimukset suosittavat?

Pitääkö asiassa edetä niin pitkälle, että lääkäreitä haastetaan oikeuteen, jos he eivät yritä kaikkia mahdollisia keinoja hoitaessaan potilaita. Ja pitääkö lääkäreiden haastaa viranomaisia oikeuteen, jos viranomainen vaikeuttaa omilla vaatimuksillaan lääkäriä toimimaan potilaan edun mukaisesti? Ja pitääkö meidän, ihmisten, haastaa eduskuntalaitos oikeuteen, jos kannabiksen käyttöä lääkkeenä helpoteta.

Yksi tuoreimmista aiheeseen liittyneistä uutisista.

Lääkärin vala

Vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta pyrkiväni lääkärintoimessani palvelemaan lähimmäisiäni ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen. Päämääränäni on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen.

Työssäni noudatan lääkärin etiikkaa ja käytän vain lääketieteellisen tutkimustiedon tai kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä. Tutkimuksia ja hoitoja suositellessani otan tasapuolisesti huomioon niistä potilaalle koituvan hyödyn ja mahdolliset haitat.

Pidän jatkuvasti yllä korkeaa ammattitaitoani ja arvioin työni laatua.

Suhtaudun kollegoihini kunnioittavasti ja annan heille apuani, kun he potilaita hoitaessaan sitä pyytävät. Rohkaisen potilaitani kysymään tarvittaessa myös toisen lääkärin mielipidettä.

Kunnioitan potilaani tahtoa. Pidän salassa luottamukselliset tiedot, jotka minulle on potilaita hoitaessani uskottu. Täytän lääkärin velvollisuuteni jokaista kohtaan ketään syrjimättä enkä uhkauksestakaan käytä lääkärintaitoani ammattietiikkani vastaisesti.

Seeds of Love – vaporisaattoreiden asiantuntija. Paras valikoima, parhaat hinnat.