Traffic Roots Pixel
Lainsäädäntö Myytinmurtaja Uutiset

Laillistaminen ei lisännyt henkilövahinkoja liikenteessä

Kirjoittanut Marjaanan Toimitus

Toisin kuin tutkijat odottivat ei kanadalaisessa UBC Northern Medical Program -ohjelman tutkimuksessa havaittu henkilövahinkojen lisääntymistä kannabiksen laillistamisen jälkeen.

Drug and Alcohol Dependence -lehdessä julkaistussa artikkelissa tutkijat sanoivat pyrkineensä tutkimaan väitteitä, joiden mukaan lokakuussa 2018 tapahtuneen kannabiksen laillistamistaminen olisi tehnyt teistä vähemmän turvallisia, kuten laillistamisen vastustajat väittivät.

Mutta analysoituaan Ontarion ja Albertan ensiapuosastojen tiedot huhtikuusta 2015 joulukuuhun 2019, he eivät kuitenkaan löytäneet mitään todisteita tämän hypoteesin tueksi.

“Kannabiksen laillistamisen täytäntöönpanoon ei liittynyt todisteita merkittävistä muutoksista liikennevahingoista johtuvista päivystyspoliklinikalla käynneissä Ontariossa tai Albertassa kaikkien kuljettajien tai etenkään nuorten kuljettajien keskuudessa”, tutkimuksessa todetaan.

Tohtori Callaghan ja hänen tiiminsä tarkastelivat viikoittaisia ​​provinssien laskelmia liikennevahinkojen ensiapuosaston tilastoimista kaikista kuljettajista ja nuorista kuljettajista Albertassa ja Ontariossa. Kyseiset provinssit ovat ainoat Kanadan provinsseista, jotka tallentavat kaikki väestön liikenneonnettomuuksien vuoksi tapahtuneet käynnit. Nuoret määriteltiin 14-17-vuotiaiksi henkilöiksi Albertassa ja 16-18-vuotiaiksi Ontariossa.

Projektissa tarkasteltiin kaikki Ontarion ja Albertan päivystystiedot 1. huhtikuuta 2015 – 31. joulukuuta 2019. Tiimi havaitsi, että välittömästi kannabiksen laillistamisen jälkeen ei ollut todisteita merkittävistä muutoksista liikennevahinkojen päivystyskäynneissä kaikkien kuljettajien tai nuorten kuljettajien keskuudessa.

“Kannabiksen laillistamisen toimeenpano on herättänyt yhteisen huolen siitä, että tällainen lainsäädäntö saattaa lisätä liikenteeseen liittyviä haittoja erityisesti nuorten keskuudessa”, sanoo tohtori Callaghan. “Tuloksemme eivät kuitenkaan osoita todisteita siitä, että laillistaminen olisi liittynyt merkittäviin muutoksiin ensiapuosaston liikennevahinkojen esiintymisissä.”

“Löydöksemme ovat hieman yllättäviä”, sanoo tohtori Callaghan. “Ennustin, että laillistaminen lisää kannabiksen käyttöä ja kannabiksen aiheuttamaa ajohäiriötä väestössä ja että tämä malli johtaisi liikennevahinkojen lisääntymiseen ensiapuosastoilla.

Vaikka Callaghan sanoi, ettei hän odottanut tuloksia, joihin hänen tiiminsä päätyi, on olemassa joukko olemassa olevia tutkimuksia, jotka ovat myös kyseenalaistaneet ajatuksen, että laillistaminen lisää liikenneriskejä.

Yhdysvaltain kongressin tutkimuselin sanoi vuoden 2019 raportissaan, että lainsäätäjien ilmaisemat huolet siitä, että kannabiksen laillistaminen tekee tiestä vaarallisempia, ei ehkä ole täysin perusteltua. Itse asiassa asiantuntijat, jotka edustajainhuone ja senaatti valtuuttivat tutkimaan asiaa, havaitsivat, että todisteet kannabiksen kyvystä heikentää ajoa ovat tällä hetkellä epäselviä.

Muut tutkijat ovat useaan otteeseen havainneet, että liikennekuolemien määrä ei kasva sen jälkeen, kun valtio on laillistanut kannabiksen.

Journal of the American Medical Association -lehdessä viime vuoden lopulla julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että pienillä CBD-annoksilla ei näytä olevan merkittävää vaikutusta ajokykyyn, kun taas vastaavat THC-annokset liittyivät lyhytaikaiseen heikentymiseen, joka oli “suuruusluokkaltaan vaatimaton ja samanlainen kuin kuljettajilla, joiden veren alkoholipitoisuus on 0,5 promillea, joka on Suomessa rattijuoppouden raja.

Hankkeessa oli tutkijoita UNBC:stä, Toronton riippuvuus- ja mielenterveyskeskuksesta (CAMH), Victorian yliopistosta ja Dalhousie-yliopistosta. Callaghan ja hänen tiiminsä tekevät parhaillaan seurantatutkimusta selvittääkseen kannabiksen laillistamisen vaikutuksia liikennekuolemiin Kanadassa vuosina 2010-2020. Tämän seurantatutkimuksen tulosten pitäisi olla saatavilla kesällä 2022.

Tutkimusta tuki osittain Canadian Institutes of Health Research Catalyst Grant (Cannabis Research in Urgent Priority Areas).

Seeds of Love – vaporisaattoreiden asiantuntija. Paras valikoima, parhaat hinnat.

Jätä kommentti