Traffic Roots Pixel
Lainsäädäntö Uutiset

Lehdet – täysin laillinen tapa käyttää hamppua

Kirjoittanut Marjaana

Laki on siitä hauska tutkia tarkemmin, koska sieltä löytää välillä kaikkea mielenkiintoista. Suomen laki käsittelee huumausaineita, eli ns. laittomia päihteitä, hyvin pitkälti YK:n yleissopimuksen perusteella. Tästä päästäänkin liikkeelle tutkimaan, mitä tarkoitetaan huumausaineilla, kun asiaa tarkastellaan lain kannalta. Kiinnittäkää jatkossa huomiota erityisesti lihavoituihin kohtiin

Voimassa olevan rikoslain 50. luvun 5§ sanoo seuraavaa: “Huumausaineena pidetään tässä luvussa huumausainelaissa tarkoitettua huumausainetta.”

Huumausainelain 1 luvun 3§ määrittelee huumausaineen seuraavasti:

a) vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listoihin I–IV kuuluvia aineita ja valmisteita;
b) psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen listoihin I–IV kuuluvia aineita ja valmisteita;
c) aineita, joiden valvontaan ottamisesta päätetään uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta tehdyn neuvoston päätöksen 2005/387/YOS mukaisesti;
d) kat-kasvia (Catha edulis), meskaliinia sisältäviä kaktuskasveja ja Psilosybe-sieniä; sekä
e) sellaisia huumaantumistarkoituksessa käytettäviä aineita, jotka ovat terveydelle vaarallisia ja joista on tehty ilmoitus valvontaan ottamista varten c alakohdassa mainitun neuvoston päätöksen mukaisesti tai jotka ovat tällaisen aineen paikkaisomeereja taikka jotka ovat farmakologisilta ominaisuuksiltaan huumausaineeksi rinnastettavissa olevia lääkeaineita;
6) huumausaineen lähtöaineella sisäkaupan lähtöaineasetuksen 2 artiklan a kohdassa ja ulkokaupan lähtöaineasetuksen 2 artiklan a kohdassa tarkoitettuja luokiteltuja aineita;
7) huumausaineen valmistuksella tuotantoa lukuun ottamatta kaikkia menetelmiä, joilla huumausaineita voidaan aikaansaada, sekä puhdistamista ja huumausaineen muuntamista toiseksi huumausaineeksi; sekä
8) huumausaineen tuotannolla oopiumin, kokanlehtien, kannabiksen tai kannabishartsin erottamista kasveista, joista niitä saadaan.

Sitten pitääkin jo siirtyä huumausaineiden yleissopimuksen kimppuun, sillä sieltä tulee viimeinen isku. Suomeksi tuota sopimusta ei nopealla googletuksella löydy, mutta englanniksi se löytyy YK:n UNODC:n sivuilta – https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf. Kun tuota asiakirjaa tutkitaan hieman, päästään kyseisen asiakirjan ensimmäiselle varsinaiselle sivulle, ensimmäiseen artikkeliin, kohtaan määrittelyt ja sen kohtaan B. Siellä sanotaan hyvin suoraan seuraavaa:
“b) “Cannabis” means the flowering or fruiting tops of the cannabis plant (excluding the seeds and leaves when not accompanied by the tops) from which the resin has not been extracted, by whatever name they may be designated.”

Eli sama suomeksi: Kannabiksella tarkoitetaan kannabiskasvin kukintoja (pois lukien siemenet ja lehdet jotka eivät ole kukintojen yhteydessä) joista hartsia ei ole erotettu, millä nimellä sitä kulloinkin kutsutaan.

No, kaikkihan me olemme tietoisia siitä, että kukka on juuri se osa kasvista, jotka kaikki haluavat. Mutta tyhmä on se, joka väittää ettei lehdellä olisi käyttöarvoa. Jokainen, joka on tehnyt lehdestä voita tai vastaavaa, tietää lehden tehokkuuden. No, voin tekeminen voidaan jo määritellä laittomaksi, mutta lehden polttelu – laillinen tapa käyttää ei suinkaan kannabista, vaan hamppua. Sillä vain kukka lasketaan kannabikseksi.

Hitto, minusta olisi pitänyt tulla juristi.

Seeds of Love – vaporisaattoreiden asiantuntija. Paras valikoima, parhaat hinnat.

Jätä kommentti