Traffic Roots Pixel
Kyselyt

Mitä tiedät kannabiksesta?

Kirjoittanut Marjaana

Kuinka on kannabistietoisuutesi laita? Ovatko tietosi ajantasalla vai perustuvatko ne koulussa terveysopin tunneilla saatuihin tietoihin?  Vastaa kysymyksiin ja katso kuinka hyvin sinä olet perillä asioista.

Results

Näytät olevan hyvin perillä asioista. Jatka samaan malliin.

Tietosi perustuvat paljolti vanhaan valheelliseen propagandaan. Sinun olisi hyvä päivittää tietosi tähän päivään riippumattomista lähteistä. Saatat yllättyä ja huomata, että sinulle on valehdeltu ikäsi.

#1 Miten Coloradossa on käynyt kannabiksen viihdekäytön laillistamisen (2014) jälkeen?

Tutkimusten mukaan Coloradossa lukioikäisten kannabiksen käyttö on laillistamisen jälkeen laskenut hieman alle kolme prosenttiyksikköä 24,8 prosentista 22,0 prosenttiin.

#2 Mikä on perusteluna kannabisen sijoittamiseen YK:n yleissopimuksessa kaikkein vaarallisimpien huumeiden luokkaan?

Kaikkein vaarallisimpien aineiden luokkaan on sijoitettu ne päihteet, joilla ei ole mitään lääketieteellistä käyttöä. Tämä perustu valheeseen, sillä kannabis on yksi vanhimpia ihmisen käyttämiä lääkerohtoja ja nykyaikainen tutkimus on vasta löytämässä kannabiksen lääketieteellisen merkityksen.

#3 Onko kannabiksella lääketieteellistä käyttöä?

Kannabis on todennäköisesti vanhin ihmisen käyttämä rohtoyrtti, vanhimmat merkit sen käytöstä lääkkeenä ovat Kiinasta 5000 takaa. Kannabista käytettiin hyvin yleisesti lääkevalmisteiden ainesosana aina 1930-luvulle saakka, kunnes se kiellettin laittomana. Laittomuus oli esteenä myös kaikelle tutkimustoiminnalle ja nekin vähät tutkimukset vaiettiin tehokkaasti viranomaisten toimesta. Uusi tutkimustyö on käynnistynyt kunnolla vasta viime vuosikymmeninä ja kannabiksen lääketieteellinen teho ja monipuolisuus on yllättänyt suuren osan tutkijoista.

#4 Kannabis on portti vahvempiin huumeisiin?

Uusimmat tutkimukset porttiteoriasta kumoavat sen, erityisesti kannabiksen osalta. Jos porttiteoriaa halutaan johonkin soveltaa, niin alkoholia ja tupakkaa voidaan pitää siihen syyllisenä. Lähes jokainen on aloittanut päihteiden käytön alkoholilla ja tupakalla ja moni on hypännyt kannabiksen yli siirtyessään muihin aineisiin.

#5 Milloin kannabiksesta on tullut laitonta Suomessa?

Vuonna 1972 säädettiin huumausainelaki. Erimielisyydet huumekysymyksen määrittelyssä tiivistyivät kysymykseen huumeiden käytön rangaistavuudesta. Hallituksen esityksessä käyttöä ei määritelty rangaistavaksi teoksi. Eduskunnassa lakivaliokunta  suositteli käytön kriminalisointia, kun taas talousvaliokunta asettui hallituksen linjalle. Suuri valiokunta päätti asiasta arvalla. Nostetussa arvassa luki Ei, eli siis hallituksen rangaitsemattomuuskantaa vastaan ja kriminalisoinnin puolesta, joka hyväksyttiin myös lopullisessa äänestyksessä äänin 92 puolesta – 80 vastaan.

#6 Onko huumesota onnistunut?

Sota huumeita vastaan aloitettiin 1970-luvulla USA:n presidentin Richard Nixonin toimesta. Sen perimmäinen syy oli käydä USA:n mustaihoisten kansalaisten ja Vietnamin sotaa vastustavien hippien kimppuun. Presidentti Nixon esikuntineen tiesi kampanjan perustuvan valheelle, mutta tarkoituksen katsottiin pyhittävän keinot. Huumesota on vaatinut miljardien vuosittaisen panostuksen, kymmenien tuhansien ihmisten hengen, huumeliigojen varallisuus on kasvanut miljardeihin ja huumausaineiden käyttö on moninkertaistunut  kuluneen 40 vuoden aikana. Sota huumeita vastaan on epäonnistunut kaikilla mahdollisilla mittareilla.

#7 Miksi kannabis on laitonta?

Kannabis julistettiin laittomaksi USAssa vuonna 1937 ja julistuksen takana oli meksikolaisten siirtolaisten vangitseminen ja häätäminen maasta. Tätä tarkoitusta kannabiksesta – tuolloin suositusta lääkerohdosta – ryhdyttiin käyttämään nimeä “marijuana”, jotta äänestäjät eivät olisi osanneet liittää sitä käyttämäänsä lääkkeeseen.

#8 Saako kannabista kasvattaa Suomessa?

Rikoslain 50.luku ja sen 1§ sanoo näin: Joka laittomasti valmistaa tai yrittää valmistaa huumausainetta taikka viljelee oopiumiunikkoa, kokapensasta tai hamppua käytettäväksi huumausaineena tai sen raaka-aineena.

Kannabiksen kasvattaminen muuhun kuin huumausaineena käytettäväksi on siis laillista. Valitettavasti normaali oikeuskäytäntö, jossa näyttövelvollisuus on syyttäjällä, ei yleensä päde kannabikseen liittyvissä oikeudenkäynneissä.

#9 Kannabis on haitallisempaa kuin lailliset päihteet?

Suomessa laillisia päihteitä – siis sellaiset, joiden käytöstä ei seuraa rangaistusta – ovat alkoholi, liuottimet ja liimat. Kannabis on haitallisuudessaan keskitasoa ja huomattavasti haitattomampi kuin yksikään laillisista päihteistä. Lisää tietoa täältä.

#10 Käyttäytyykö synteettinen kannabis samoin kuin kasvatettu kannabis?

Synteettisellä kannabiksella ei ole mitään tekemistä kannabiksen kanssa. Kyseessä on joukko testikemikaleja, jotka löyhästi perustuvat kannabiksen molekyyleihin. Niiden käyttö on erittäin vaarallista.

#11 Mikä on hampun latinankielinen nimi?

Carl von Linné (ennen aatelointia Carl Linnaeus) luokitteli Cannabis sativan vuonna 1753 yksilajiseksi suvuksi. Myöhemmin hampulle on ehdotettu myös useampilajisia luokitteluja. Melko yleinen luokittelu on jakaa hamppu kolmeen lajiin: Cannabis sativaCannabis indica ja Cannabis ruderalis.

#12 Haittaako kannabiksen käyttäminen autolla ajamista?

Kannabis päihtymyksen on tutkittu kaksinkertaistavan onnettomuusriskin verrattuna selvään kuljettajaan. Alkoholin on todettu seitsemänkertaistavan onnettomuusriskin, kun autoilijalla on vähintään  0,5‰ (rattijuoppouden raja) alkoholia veressään.

Lähetä

Seeds of Love – vaporisaattoreiden asiantuntija. Paras valikoima, parhaat hinnat.

Jätä kommentti