Traffic Roots Pixel
Allekirjoita kansalaisaloite osoitteessa lailliseksi.fi
Kotimaa Lainsäädäntö Uutiset

Parjattu hamppulaki ei etene eduskuntaan

Kirjoittanut Marjaanan Toimitus

Runsaasti kritiikkiä osakseen saanut hallituksen esitys huumausainelain muuttamisesta ei toistaiseksi etene eduskuntaan. Aloite oli alkuperäisen aikataulun mukaan tarkoitus esitellä tällä viikolla.

Tavoitimme aloitetta valmistelleen aloitetta valmistelleen neuvottelevan virkamiehen Elina Kotovirran kommentoimaan asiaa. Kotovirran mukaan eduskuntaan meneviä esityksiä on jouduttu karsimaan niiden suuren määrän vuoksi, jonka vuoksi aloitetta ei tulla viemään eduskuntaan tällä hallituskaudella.

Esityksessä ehdotettiin hampun viljelyn yleiskieltoa ja poikkeuslupa- tai ilmoitusjärjestelmän muodostamista. Uusi laki olisi velvoittanut hampunviljelijöitä rekisteröimään viljelyksensä ja Fimeasta olisi tullut kaikkia hamppuviljelyksiä tarkastava viranomainen. Lisäksi laki olisi tehnyt hampun jalostuksesta luvanvaraista toimintaa.

Nykyisessä lainsäädännössä hampun viljely on lähtökohtaisesti sallittua ja se on kiellettyä ainoastaan huumausaineen tuottamisen tarkoituksessa. Ainoastaan hamppukasveista erotettu kukinto tai kukinnon hartsi luokitellaan huumausaineeksi. Kansainvälisten huumausaineyleissopimusten mukaisesti esimerkiksi lehtien ja kasvien itsessään ei nähdä olevan huumausainetta.

Esitys sai lausuntokierroksella ollessaan runsaasti kritiikkiä alan toimijoilta kuin myös viranomaistahoilta. Esimerkiksi Poliisihallitus huomautti, että toteutuessaan laki olisi velvoittanut hampun viljelijät tuhoamaan todistusaineistoa koskien tekemiään huumausainerikoksia.

Useat tahot lausuivat selkeän THC-rajan asettamisen puolesta. Suomalaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet pyrkivänsä toteuttamaan THC:n “nollatoleranssia”, jonka on nähty olevan epäjohdonmukaista, sillä hamppulajikkeet, joissa THC-pitoisuus on alle 0,3% ovat sallittuja ja viljelystukikelpoisia koko EU-alueella.

Esitytyn lain nähtiin myös aiheuttavan merkittävän haittaa hampun teolliselle viljelylle ja hyödyntämiselle teollisuuden raaka-aineena. Niin ikään aloitetta kritisoitiin siitä, että se pyrki sääntelemään hampun viljelyä muihin tarkoituksiin huumausainelain alaisuudessa.

Moni alan toimija on peräänkuuluttanut sidosryhmien kuulemista tulevan lainvalmistelun osalta, jotta vältyttäisiin tilanteelta, jossa yrittäjien lainmukaista toimintaa hankaloitettaisiin tarpeettomasti.

Myös Marjaanan julkaisija Reefer Madness Oy antoi asiassa oman lausuntonsa.

Jätä kommentti