Traffic Roots Pixel
Allekirjoita kansalaisaloite osoitteessa lailliseksi.fi
Lainsäädäntö Politiikka Ulkomaat Uutiset

Saksa saattaisi rikkoa EU:n sääntöjä, mikäli kannabis laillistetaan

Kirjoittanut Marjaanan Toimitus

Viime vuoden marraskuussa Saksan liittokansleri Olaf Scholzin hallitus ilmoitti aikeista laillistaa kannabiksen viihdekäyttö. On kuitenkin noussut esiin merkittäviä säädännöllisiä seikkoja, jotka voivat olla esteenä tämän hankkeen kehitykselle.

Asiat nousivat esiin tuoreessa selvityksessä, jonka toteuttivat Saksan liittopäivien tieteellisen palvelun lakiasiantuntijat. Sen tilaajana oli Saksan kristillisdemokraattinen unioni, joka on pääoppositiopuolue.

Merkittävimpänä esteenä on noussut esiin vuoden 1961 huumausaineyleissopimus, jonka allekirjoittaneet maat ovat sitoutuneet taistelemaan huumausaineita vastaan.

Se on tärkein kansainvälisesti muodostettu huumausaineiden luokittelua ja kauppaa sääntelevä sopimus. Kaikkien Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenmaiden kansallisessa lainsäädännössä huomioidaan sen sopimuskohdat. Lisäksi se on perustana monille muille sopimuksille sekä asetuksille. Näihin lukeutuvat myös Euroopan Unionin huumausaineita koskevat linjaukset.

Yleissopimuksen allekirjoittaneita maita velvoitetaan sitoutumaan tiettyihin sopimuksen asettamiin toimenpiteisiin. Se muun muassa vaatii kieltämään hampun viljelyn kannabiksen tuottamiseksi. Siihen sitoutuneiden maiden ei kuitenkaan vaadita tuomitsemaan huumeiden käyttäjiä, eikä se myöskään aseta esteitä kannabiksen lääkinnälliselle käytölle.

Esimerkiksi Uruguay ja Kanada ovat osaltaan syyllistyneet sopimusrikkomukseen laillistaessaan kannabiksen tuotannon ja myynnin huumausaineena.

Vaikka yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvovalla kansainvälisellä huumausainevalvontalautakunnalla (INCB) on laajalle ulottuvat valtuutukset, se ei ryhtynyt merkittäviin toimiin Uruguayn ja Kanadan osalta, vaan on päätynyt ainoastaan tekemään huomautuksen kyseisille valtioille.

Viime vuosina lautakunnan rooli on ollut kritiikin ja uudelleenarvioinnin alla, eikä sen toimivaltuuksien jatkumista nykyisessä muodossaan pidetä enää kovinkaan varmana.

Asiantuntijoiden mukaan on nähtävissä, että lautakunta ei todennäköisesti ryhtyisi toimiin myöskään Saksan tapauksessa.

Euroopan Unionin säännöt esteenä

EU:n omat säännökset saattavat olla merkittävin este, jonka parissa saksalaiset päättäjät voivat joutua pähkäilemään. Lakiasiantuntijat ovat nostaneet esiin kaksi EU-tason sääntöjen kokonaisuutta, joihin Saksan valtio on sitoutunut ja jotka voivat olla ristiriidassa kannabiksen täyden laillistamisen kanssa.

Vuoden 2004 EU:n neuvoston puitepäätös vaatii jäsenvaltioita asettamaan rangaistavaksi kaikenlaisen huumausaineiden tuotannon, kauppaamisen, luovuttamisen, ostamisen ja hallussapidon. Sen mukaan myös hampun viljelyn oikeudettomasti tulee olla rangaistavaa.

Myös useimpien EU-maiden noudattama Shengenin säännöstö velvoittaa allekirjoittaneita maita sitoutumaan huumausaineiden – mukaan lukien kannabiksen – laittoman kaupan estämiseen sekä huumeiden välityksen ja hankinnan rankaisemiseen.

Myös Suomen valtio noudattaa mainittua puitepäätöstä ja säännöstöä.

Lainmuutosten aikataulu yhä avoinna

Saksan hallitus on ilmaissut, että he haluavat edetä asiassa varovaisesti ja hitaasti. Näillä näkymin kannabiksen viihdekäyttö on laillistumassa aikaisintaan vuonna 2024.

Tämän myötä Saksasta povataan tulevan maailman mittavin kannabiksen markkina-alue. 

Uskotaan myös, että tämä tulisi käynnistämään Euroopan laajuisen kannabiksen laillistamisen aallon, jonka kaltainen ilmiö levisi Yhdysvalloissa Coloradon osavaltion laillistettua kannabiksen vuonna 2012. Tämän myötä EU:n säännöt kannabiksen osalta voisivat olla muuttumassa melko nopeallakin aikataululla.

Tänä vuonna julkaistun selvityksen mukaan yli puolet eurooppalaisista kannattaisi kannabiksen laillistamista.

Jätä kommentti