Traffic Roots Pixel
Tiede

Tutkimus: CBD lisää sietokykyä kylmälle

Kirjoittanut Marjaanan Toimitus

CBD saattaa lisätä sietokykyä kylmälle, ilmenee Bulgarialaisen Plovdivin lääketieteellisen yliopiston tutkijaryhmän tekemässä rottakokeessa.

Kokeessa mitattiin jyrsijöiden reagointia kylmiin olosuhteisiin ns. elevated plus-maze -käytännöllä, jossa eläin sijoitetaan kohotettuun ristinmuotoiseen sokkeloon. Sokkelossa on sekä suljettuja että avoimia osuuksia.

Koe toteutettiin Wistar-rotilla, jotka tavanomaisesti oleskelevat enemmän testialustan suljetuissa osuuksissa. Oleskelun avoimissa tiloissa tulkitaan viittaavan ahdistusta lievittävään vaikutukseen ja ennustavan samankaltaisen vaikutuksen mahdollisuutta myös muilla nisäkkäillä kuten ihmisillä. 

Kokeen rotat jaoteltiin viiteen ryhmään, joista yksi sai pelkkää oliiviöljyä ilman kylmäaltistusta, toinen oliiviöljyä kylmälle altistettuna ja muut kylmälle altistetut kolme ryhmää kannabidiolia oliiviöljyyn sekoitettuna kolmessa eri vahvuudessa (2,5, 5 tai 10  milligrammaa painokiloa kohden). Rotille annosteltiin oman koeryhmän öljyä 14 päivän ajan, jonka jälkeen ne altistettiin 4°C lämpötilalle tunnin ajaksi sijoittamalla ne jääkaapin kaltaiseen laitteeseen. Kylmäaltistuksen jälkeen rotat päästettiin sokkeloon ja niiden kaikki liikkeet merkittiin tarkkaavaisesti muistiin.

CBD vähensi kylmyydestä aiheutuvaa ahdistusta

Tutkimuksessa huomioitiin, että kylmyydelle altistetun kontrolliryhmän rotat viettivät vähemmän aikaa testialueen avoimilla sijainneilla ja vaihtoivat harvemmin sijaintiaan. Kylmyydelle altistuneet kontrolliryhmän rotat liikkuivat testialueella vähemmän kuin tavanomaisissa olosuhteissa oleskelleet koe-eläimet. Rotat siis kenties olivat hieman kylmissään ja jäivät sisätiloihin värjöttelemään.

Kaikkein korkeinta kannabidioliannosta saaneet rotat sen sijaan vaihtoivat sijaintiaan useammin kuin kahden kontrolliryhmän yksilöt. Vaikutuksen huomattiin olevan tilastollisesti merkittävällä tasolla. Kahden pienemmän annostuksen osalta vaikutus oli vähäisempi eikä enää tilastollisesti merkittävä.

Mikäli tämä tulos antaa osviittaa vastaavanlaisesta vaikutuksesta ihmisillä, voisiko kannabidioli vähentää meillä suomalaisillakin esiintyvää irvistelyä koleina talviaikoina ja siten auttaa ylläpitämään aktiivista ulkoiluharrastusta? Kenties lisätutkimus aiheesta auttaisi selvittämään CBD:n aiemmin tuntemattomia kansanterveydellisiä hyötyjä.

Seeds of Love – vaporisaattoreiden asiantuntija. Paras valikoima, parhaat hinnat.

Jätä kommentti