Traffic Roots Pixel
Terveys Ulkomaat Uutiset

Tutkimus: Kannabiksen laillistaminen ei lisää itsemurhia

Kirjoittanut Marjaanan Toimitus

Kannabiksen laillistaminen ei lisää itsemurhakuolleisuutta, kertoo Cato-instituutin tuore tutkimus.

Kannabiksen kieltolakia kannattavat tahot ovat vuosikymmenet perustelleet kantaansa sillä, että laajemmin saatavilla ollessaan kannabis aiheuttaisi muun muassa mielenterveysongelmia ja sitä kautta itsemurhia. Tutkimukset eivät kuitenkaan tue tätä väitettä.

Jo aiemmin useissa asiaa tarkastelleissa tutkimuksissa on todettu päinvastaista vaikutusta – esimerkiksi Yhdysvaltain kansanterveysjärjestön julkaisussa American Journal of Public Health vuonna 2013 ilmestynyt tutkimusjulkaisu totesi kannabiksen lääkekäytön vapautumisen vähentäneen itsemurhakuolleisuutta 20-29-vuotiailla ja 30-39-vuotiailla miehillä. Näitä ryhmiä käsiteltiin erillisinä kohortteina ja efekti oli voimakkaampi nuoremmassa ikäryhmässä.

Koska edeltävät tutkimukset ovat pohjautuneet rajattuun aineistoon ja kannabiksen käyttö on vapautunut yhä useammassa osavaltiossa, asettautui Cato-instituutin monialainen tutkijaryhmä tutkimaan kannabiksen laillistamisen vaikutuksia tuoreempaan dataan pohjautuen. Tutkijat hyödynsivät kansallisia terveystilastoja ja tekivät regressioanalyysin, jolla haravoitiin merkityksellisiä muuttujia.

Laillistaminen saattaa jopa vähentää itsemurhakuolleisuutta

Tutkimuksessa huomattiin, että kannabiksen viihdekäytön vapautuminen oli yhteydessä 6,29 prosenttiyksikön vähentymiseen 40-49 -vuotiaden miesten itsemurhakuolleisuudessa. Muilta osin kannabiksen vapautumisen ei todettu olevan merkityksellisessä yhteydessä mielenterveyden häiriöihin.

Vertaisarvioidussa julkaisussa ilmestymistä odottava tutkimusjulkaisu on vapaasti tarkasteltavissa medRxiv-palvelussa.

Mikäli tämä löydös pätisi laajemminkin ja kaikissa väestöissä, voisi kieltolain höllentämisen kannabiksen osalta nähdä merkittävänä kansanterveydellisenä kokeiluna. Esimerkiksi Suomessa itsemurhan tehneiden keski-ikä oli vuonna 2019 sekä naisilla että miehillä 47 vuotta.

Seeds of Love – vaporisaattoreiden asiantuntija. Paras valikoima, parhaat hinnat.

Jätä kommentti