Traffic Roots Pixel
Politiikka Terveys Uutiset

Tutkimustulokset kumoavat kannabispropagandan

Kirjoittanut Marjaana

Kannabis on ollut pitkään “virallisen huumevalistuksen” riepoteltavana, jossa siitä on tehty pahin mahdollinen myrkky, jolta nuorisoa tulee suojella. Uusimmat tutkimukset kuitenkin kertovat kannabiksen olevan monipuolinen lääke, jota ei valitettavasti ole viranomaisten toimenpiteiden ja pitkällisen propagandan vuoksi juurikaan tutkittu. Vuodessa julkistetaan satoja tutkimuksia, joissa löydetään uusia tapoja hyödyntää kannabiksen terveydelle hyödyllisiä ominaisuuksia. Eikä kannabis ole päihteenäkään niin vaarallinen, mitä meille on aina kerrottu.

Nuorena aloitettu kannabiksen käyttö ei aiheuta terveysongelmia myöhemmin

Nykyinen trendi huumevalistuksessa on korostaa nuorena aloitetun kannabiksen käytön haitallisuutta mielenterveydelle myöhemmin aikuisena. Minkään päihteen käyttäminen nuorena ei ole tietenkään hyväksi, mutta nykyisin tunnetuista päihteistä juuri kannabiksella on vähiten haittavaikutuksia. Uusimpien tutkimusten mukaan nuorena aloitettu kannabiksen käyttö ei näy millään tavoin elämässä myöhemmin. Pittsburgh School of Medicine ja Rutgers University suorittivat tutkimuksen, jossa tarkasteltiin takautuvasti mieshenkilöitä, jotka olivat aloittaneet kannabiksen käytön 15- 26 -vuotiaina. Heidän elämäänsä kolmekymppisinä verrattiin saman ikäluokan muihin miehiin, sosiaalisella, sosioekonomisella ja elämäntyytyväisyyden tasolla. Vertailukohteena oli ryhmä, jonka päihteiden käyttö oli erittäin vähäistä tai sitä ei ollut lainkaan. Tulosten mukaan kannabiksen käyttö ei näkynyt tutkimuskohteena olleiden elämässä millään tavoin, ei vaikka olisivat käyttäneet kannabista edelleen säännöllisesti.

Samasta tutkimusryhmästä teki toinen tutkijajoukko vielä erillisen tutkimuksen, jossa pyrittiin osoittamaan nuorena aloitetun kannabiksen käytön haitallisuus myöhemmin eämässä. Tässä Journal of Psychology of Addictive Behaviorsissa jukaistussa tutkimuksessa ei kuitenkaan voitu osoittaa, että nuorena aloitettu kannabiksen käyttö olisi tuonut mukanaan mielenterveydellisiä tai terveydellisiä haittoja verrattuna raittiina pysyneisiin ikätovereihin. Ei vaikka tutkimuksen tekemisen motivaationa oli “tarjota empiiristä näyttöä mahdollisista haitallisista seurauksista, jotka johtuvat  marihuanan laillistamisesta.”

Lääkekannabis vähentää opioidien väärinkäyttöä

Lääkekannabiksen on jo todettu vaikuttavan selvästi opioidien ja muiden reseptillisten särkylääkkeiden väärinkäyttöön – vähentäen sitä merkittävästi. Heinäkuussa puolueeton ajatushautomo National Bureau of Economic Research kertoi, että ne osavaltiot joissa lääkekannabis oli sallittu, olivat reseptilääkkeiden yliannostuksesta johtuvat kuolemantapaukset ja opioidien väärinkäyttö merkittävästi alhaisempia kuin niissä osavaltioissa, joissa lääkekannabis oli edelleen kiellettyjen aineiden listalla. Journal of American Medical Association julkaisi vuonna 2014 tutkimuksen, jossa todettiin opioidien ja reseptilääkkeiden yliannostuksesta johtuvien kuolemantapausten olevan 24,8% alhaisemmalla tasolla, jos lääkekannabis oli sallittu kyseisessä osavaltiossa.

Kannabis vähentää myös muiden päihteiden käyttöä

Kannabiksen laillistaminen ei vähennä ainoastaan muiden lääkeaineiden käyttöä, vaan myös alkoholin kulutusta. Drug and Alcohol Review julkaisi juuri tutkimuksen, jossa todettiin kannabiksen vähentävän muiden päihteiden käyttöä yhteensä jopa 87%. Reseptilääkkeiden väärinkäyttö väheni yli 80% tutkituista, alkoholi yli 50% ja muiden päihteiden käyttö yli 30% tutkituista henkilöistä. Eniten kannabis vaikutti 18-40 -vuotiaiden päihteiden käyttöön.

Tutkijat päättelivät, että lääkekannabiksen laajempi käyttö ehkäisisi muiden päihteiden käytön aloittamista, eli kannabis ei olisi ns. porttihuumeen asemassa.

Unohda mässyt – kannabiksen käyttäjät ovat muita hoikempia

Vaikka kannabiksen käyttö saattaa kasvattaa ruokahalua jopa ei-toivotulla tavalla, eli kaikenlaista makeaa menee aika  helposti. Vaikka kannabis lisääkin ruokahalua, se ei kuitenkaan lihota.

Quebecin yliopiston tutkijat vertasivat Kanadan inuiitteja keskenään. Ryhmässä oli kannabiksen käyttäjiä ja sellaisia, jotka eivät käyttäneet kannabista ikäryhmissä 18-74 -vuotiaat. Kannabiksen käyttäjien painomassaindeksi (BMI) oli tutkimusryhmässä hieman alhaisempi kuin raittiilla. Lisäksi kannabiksen käyttäjillä esiintyi diabetekseen viittaavia markereita vähemmän, heidän paastoinsuliinitasot ja insuliiniresistenssi olivat alhaisempia ja heidän keskuudessa esiintyi vähemmän ylipainoa.

Samankaltaisia löydöksiä on todettu myös muissa tutkimuksissa, eli tulokset eivät ole mitenkään poikkeavia.

Laillistaminen ei lisää nuorten kannabiksen käyttöä

Yhtenä merkittävimmistä väitteistä kannabiksen kieltämisen kannattajilla on pelko nuorten kannabiksen käytön lisääntyminen. Tästä ei kuitenkaan ole mitään näyttöä niissä osavaltioissa, joissa kannabiksen lääke- ja/tai viihdekäyttö on sallittu.

Kuitenkin todisteet osoittavat selvästi, että kannabiksen laillistaneissa osavaltioissa nuoret käyttävät kannabista jopa vähemmän, kuin niissä osavaltioissa missä kannabis on laitonta. Lisäksi kannabiksen sallineissa osavaltioissa nuoret jopa tupakoivat ja käyttävät alkoholia vähemmän kuin muissa.

USA:n liittovaltion hallituksen oman vuonna 2014 julkaistun National Survey huumeidenkäyttöä ja terveyttä käsittelevän raportin mukaan, nykyinen marihuanan käyttö 12-17 vuotiaiden keskuudessa on pysynyt lähes ennallaan viime vuosikymmenen aikana, kun taas nuorten itsensä raportoima alkoholin ja savukkeiden kulutus on laskenut ennätys alhaalle.

Erityisesti juuri ikäryhmässä 12-17 -vuotiaat, kannabiksen käyttö oli säilynyt lähes ennallaan vuosien 2004 ja 2014 välillä (7,6% -> 7,4%). Sen sijaan tupakkatuotteiden käyttö väheni 14,4 prosentista 7 prosenttiin. Alkoholin käyttö putosi 17,6 prosentist 11,5 prosenttiin  ja nuorten humalajuominen 11,1 prosentista 6,1 prosenttiin.

Lyhyesti ilmaistuna, nuoret eivät ole siirtymässä kannabiksen käyttäjiksi, mutta käyttävät vähemmän alkoholia ja tupakkaa kuin aiemmin.

Seeds of Love – vaporisaattoreiden asiantuntija. Paras valikoima, parhaat hinnat.