Traffic Roots Pixel
Terveys Tiede Ulkomaat Uutiset

USA:n korkea-arvoisin huumeriippuvuuksien asiantuntija myönsi tosiseikat

NIDA:n johtaja tohtori Nora Volkow lehdistötilaisuudessa vuonna 2012
Kirjoittanut Marjaanan Toimitus

Yhdysvaltain terveysviraston huumeriippuvuuksien tutkimuskeskuksen NIDA:n johtajana pitkään toiminut tutkijatohtori Nora Volkow myönsi tuoreessa haastattelussa, että aikuisikäisen väestön satunnaisen kannabiksen käytön ei ole osoitettu olevan haitallista:

“Nähdäkseni ei ole olemassa todistusaineistoa siitä, että satunnaisella [aikuisten] kannabiksen käytöllä olisi haittavaikutuksia. Tietooni ei ole tullut minkäänlaista sitä koskevaa tieteellistä näyttöä. En usko, että sitä on erityisesti arvioitu. Meidän olisi testattava sitä.”

Tohtori Volkow ilmaisi kuitenkin olevansa huolissaan lisääntyneestä kannabiksen säännöllisestä (päivittäisestä) käytöstä, joka hänen mukaansa saattaisi aiheuttaa haittoja.

Pitkään säännöllisesti kannabista käyttäneillä havaitaan muun muassa tietyntyyppisiä aivomuutoksia ja kognitiivisia haittoja, mutta vielä ei tiedetä varmasti, onko näiden välillä selkeää yhteyttä, ja johtuvatko nämä kannabiksen käytöstä vai oliko alttius näille poikkeamille olemassa jo ennen käytön alkamista. Myöskin yhteys psykoosisairauksiin on yhä epäselvä.

Samassa haastattelussa tohtori Volkow kommentoi myös löydöstä vuodelta 2020, jonka mukaan kannabista säännöllisesti käyttävät yli 60-vuotiaat olivat liikunnallisesti aktiivisempia ja heillä oli alhaisempi painoindeksi (BMI).

“Kannabiksen käyttäjillä oli alhaisempi painoindeksi, ja se oli hyvin yllättävää, ja tiedämme myös, että korkeampi painoindeksi saattaa aiheuttaa haittoja, erityisesti iän karttuessa. Tämän vuoksi meidän olisi tutkittava tätä [positiivista vaikutusta].”

Tohtori Volkow oli hiljattain myös Ethan Nadelmannin podcastissa haastateltavana. Tällöin hän kommentoi sitä seikkaa, että teini-ikäisten kannabiskokeilut ovat vähentyneet laillistamisen myötä:

“Oletin, että näkisimme nuorten kannabiksen käytön lisääntyvän.”

Hän myönsi laillistamisen kannattajien olleen oikeassa tässä asiassa:

“Kaiken kaikkiaan näin ei tapahtunut.”

Vuodesta 2003 asti NIDA:n johtajana ollut Volkow on koulutukseltaan psykiatri ja hän on toiminut neurotieteen tutkijana selvittäen addiktioiden syntymekanismeja. Hän on ollut mukana laatimassa addiktion dopamiiniteoriaan liittyviä tutkimusjulkaisuja, joihin on viitattu tuhansia kertoja muissa tieteellisissä papereissa. Hänet esimerkiksi mainitaan ensimmäisenä kirjoittajana vuoden 2009 merkittävälle tutkimusjulkaisulle, joka totesi ADHD-potilaiden aivojen palkitsemisjärjestelmän olevan dopamiinivajeinen.

Volkow on myös blogissaan huomauttanut, että etnisesti marginalisoitujen yhteisöjen jäsenillä huumetuomiot ovat olleet epäsuhdassa muun väestön saamiin tuomioihin nähden – ja peräänkuuluttanut tiedeyhteisöä toimimaan yhdessä rintamassa oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman huumepolitiikan luomiseksi.

Muutos viestinnän linjassa heijastelee sitä muutospainetta, jonka kannabiksen laillistaminen osavaltiotasolla on saanut aikaiseksi Yhdysvalloissa – jolloin viranomaistenkin on hiljalleen myönnyttävä siihen, että kannabiksen laillistamisen mahdollisia haittoja on liioiteltu, ja laillistamisellakin saattaisi olla etunsa.

Seeds of Love – vaporisaattoreiden asiantuntija. Paras valikoima, parhaat hinnat.

Jätä kommentti