Traffic Roots Pixel
Uutiset

Viesti kansanedustajalle

Kirjoittanut Marjaana

Huhtikuussa pidetään YK:n erityisyleiskokous New Yorkissa ja kokouksessa tullaan käsittelemään huumepolitiikkaa maailmanlaajuisesti. Yksi merkittävistä kokouksessa käsiteltävistä asioista on kannabiksen asema laittomana huumeena. Suomen kannasta tämän suhteen emme vielä tiedä mitään. Monet maat kannattavat huumepolitiikan viemistä sallivampaan suuntaan, mutta seassa on niitäkin, joiden mielestä kieltolakia tulee jatkaa.

Eduskunta ja hallitus tulevat antamaan eväät Suomen edustustolle yleiskokouksessa. On tärkeää, että eduskunnassa ja hallituksessa tiedetään kansalaisten seuraavan näitä asioita tarkasti. Tästä syystä kansanedustajille on lähetettävä viestejä, joissa kehotetaan kansanedustajia ottamaan asioista selvää ja kertomaan kannastaan huumepolitiikkaan.

Muokkasin alla olevan tekstin erään eurooppalaisen päihdejärjestön viestistä Suomen olosuhteisiin sopivaksi. Viestin tarkoituksena pistää kansanedustajat miettimään omaa kantaansa aiheessa ja kertomaan siitä julkisesti.

Kopioi alla oleva kirje ja lähetä se sähköpostilla kansanedustajallesi. Jos et ole äänestänyt sellaista ehdokasta, joka tuli valituksi, valitse joku toinen sopivaksi katsomasi. Kansanedustajien sähköpostiosoitteet löytyvät kirjeen alapuolelta. Muista laittaa oma nimesi kirjeen loppuun.

Otsikkoon voi laittaa esimerkiksi

Kantanne nykyiseen huumausainepolitiikkaan.

Kirjoitan Teille kansalaisena ja asiani koskee suurta ongelmaa, joka vaikuttaa maamme tulevaisuuuten. Pyydän Teitä toimimaan aktiivisesti tämän ongelman ratkaisemiseksi.

Tämä ongelma on huumeet, tai tarkemmin: huumepolitiikka.

Huhtikuun 19, 20 ja 21, 2016, Yhdistyneet Kansakunnat järjestää New Yorkissa UNGASS 2016 erityisyleiskokouksen maailman huumeongelman vuoksi. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus tarkastella huumepolitiikan tilaa maailmanlaajuisesti.

Puoli vuosisataa kestänyt kieltolaki on ohjannut huumeiden tuotannon ja jakelun rikollisjärjestöjen haltuun. Kielto on luonut haitallisen, kalliin ja usein korruptoituneen järjestelmän, jolla on monia kielteisiä vaikutuksia kansanterveydelle, ihmisoikeuksille, turvallisuudelle, demokratialle, ympäristölle ja taloudelle.

Jo noin 100 vuoden ajan on Yhdysvaltojen hallitusten strategiana ollut maailmanlaajuisen huumausaineiden kieltolain luominen ja ylläpitäminen. Tätä strategiaa Euroopan maiden hallitukset vastustivat pitkään. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet ja viime vuosina monet Yhdysvaltojen osavaltiot, muutamat Etelä Amerikan maat sekä Kanada, ovat päättäneet laillistaa kannabiksen tuotannon ja jakelun. Näissä osavaltioissa ja itsenäisissä valtioissa on todettu, että kannabiksen myynti ja tuotanto yhteiskunnan valvomana ja sääntelemänä on eduksi, ei ainoastaan kannabiksen käyttäjille, vaan koko yhteiskunnalle.

Pyydän Teitä järjestämään ennen UNGASS erityisyleiskokousta julkisen kuulemistilaisuuden huumepolitiikan sosiaalisista, terveydellisistä ja taloudellisista vaikutuksista yhteiskuntaamme. Kutsukaa kuultavaksi ihmisiä, joiden elämään nykyinen huumepolitiikka vaikuttaa: käyttäjiä ja heidän perheitään; ihmisiä, joiden elämään nykyinen huumepolitiikka on vakavasti vaikuttanut. Kuunnelkaa myös tuomareita, lääkäreitä, virkamiehiä, terveydenhuollon ja vankiloiden työntekijöitä, tutkijoita, taloustieteilijöitä, ihmisiä, jotka voivat kertoa Teille nykyisen huumepolitiikan todellisista vaikutuksista yhteiskunnalle ja sen aiheuttamista kustannuksista sekä miten tämä raha voitaisiin käyttää paremmin.

Tämän jälkeen, pyydän Teitä kertomaan oman kantanne huumausainepolitiikkaa koskevien suositusten laatimiseksi sekä välittämään se Suomen edustajille tulevassa UNGASS erityisyleiskokouksessa New Yorkissa. Periaatteessa tärkeintä on vastata seuraavaan kysymykseen:

Onko YK: n yleissopimukset huumausaineista vuosilta 1961, 1972 ja 1988 hyödyllinen ja perusteltu kehys suojella Suomen ja koko maailman väestöä huumeiden aiheuttamilta haitoilta?

Ilman julkista keskustelua nykyisen huumepolitiikan vaikutuksista yhteiskuntaamme, ja suunnanmuutoksen aiheuttamista mahdollisista hyödyistä, eivät hallitus ja eduskunta kanna vastuutaan tässä ongelmassa, joka syvästi vaikuttaa yhteiskuntaamme monin eri tavoin. Mikäli tätä keskustelua ei käydä, ei maamme läsnäoloa tässä erityisistunnossa voida ottaa vakavasti.

Otattehan pyyntöni vakavasti? Voisitteko ystävällisesti kertoa omista toimistanne ja ajatuksistanne asian ratkaisemiseksi vastaamalla tähän viestiin.

Terveisin

Oma nimesi

 

————————

Kansanedustajien sähköpostiosoitteet aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan

touko.aalto@eduskunta.fi
anders.adlercreutz@eduskunta.fi
olavi.ala-nissila@eduskunta.fi
outi.alanko-kahiluoto@eduskunta.fi
mikko.alatalo@eduskunta.fi
li.andersson@eduskunta.fi
sirkka-liisa.anttila@eduskunta.fi
paavo.arhinmaki@eduskunta.fi
anne.berner@eduskunta.fi
eva.biaudet@eduskunta.fi
thomas.blomqvist@eduskunta.fi
juho.eerola@eduskunta.fi
markku.eestila@eduskunta.fi
simon.elo@eduskunta.fi
ritva.elomaa@eduskunta.fi
eeva-johanna.eloranta@eduskunta.fi
tiina.elovaara@eduskunta.fi
sari.essayah@eduskunta.fi
maarit.feldt-ranta@eduskunta.fi
tarja.filatov@eduskunta.fi
sanni.grahn-laasonen@eduskunta.fi
jukka.gustafsson@eduskunta.fi
maria.guzenina@eduskunta.fi
tuula.haatainen@eduskunta.fi
pekka.haavisto@eduskunta.fi
carl.haglund@eduskunta.fi
pertti.hakanen@eduskunta.fi
teuvo.hakkarainen@eduskunta.fi
hanna.halmeenpaa@eduskunta.fi
timo.harakka@eduskunta.fi
harry.harkimo@eduskunta.fi
satu.hassi@eduskunta.fi
lasse.hautala@eduskunta.fi
hannakaisa.heikkinen@eduskunta.fi
timo.heinonen@eduskunta.fi
eero.heinaluoma@eduskunta.fi
anna-maja.henriksson@eduskunta.fi
reijo.hongisto@eduskunta.fi
petri.honkonen@eduskunta.fi
hannu.hoskonen@eduskunta.fi
laura.huhtasaari@eduskunta.fi
susanna.huovinen@eduskunta.fi
antti.hakkanen@eduskunta.fi
katja.hanninen@eduskunta.fi
lauri.ihalainen@eduskunta.fi
olli.immonen@eduskunta.fi
ari.jalonen@eduskunta.fi
marisanna.jarva@eduskunta.fi
harri.jaskari@eduskunta.fi
kalle.jokinen@eduskunta.fi
kauko.juhantalo@eduskunta.fi
arja.juvonen@eduskunta.fi
heli.jarvinen@eduskunta.fi
antti.kaikkonen@eduskunta.fi
timo.kalli@eduskunta.fi
anne.kalmari@eduskunta.fi
ilkka.kanerva@eduskunta.fi
toimi.kankaanniemi@eduskunta.fi
ilkka.kantola@eduskunta.fi
emma.kari@eduskunta.fi
mika.kari@eduskunta.fi
johanna.karimaki@eduskunta.fi
jyrki.kasvi@eduskunta.fi
elsi.katainen@eduskunta.fi
niilo.keranen@eduskunta.fi
anneli.kiljunen@eduskunta.fi
pauli.kiuru@eduskunta.fi
krista.kiuru@eduskunta.fi
kimmo.kivela@eduskunta.fi
esko.kiviranta@eduskunta.fi
anna.kontula@eduskunta.fi
jukka.kopra@eduskunta.fi
timo.v.korhonen@eduskunta.fi
susanna.koski@eduskunta.fi
hanna.kosonen@eduskunta.fi
kari.kulmala@eduskunta.fi
katri.kulmuni@eduskunta.fi
antti.kurvinen@eduskunta.fi
suna.kymalainen@eduskunta.fi
mikko.karna@eduskunta.fi
seppo.kaariainen@eduskunta.fi
jaana.laitinen-pesola@eduskunta.fi
annika.lapintie@eduskunta.fi
antero.laukkanen@eduskunta.fi
sanna.lauslahti@eduskunta.fi
eero.lehti@eduskunta.fi
rami.lehto@eduskunta.fi
elina.lepomaki@eduskunta.fi
jari.leppa@eduskunta.fi
jari.lindstrom@eduskunta.fi
antti.lindtman@eduskunta.fi
mika.lintila@eduskunta.fi
maria.lohela@eduskunta.fi
markus.lohi@eduskunta.fi
anne.louhelainen@eduskunta.fi
mats.lofstrom@eduskunta.fi
eeva-maria.maijala@eduskunta.fi
sanna.marin@eduskunta.fi
pirkko.mattila@eduskunta.fi
leena.meri@eduskunta.fi
krista.mikkonen@eduskunta.fi
silvia.modig@eduskunta.fi
sari.multala@eduskunta.fi
markus.mustajarvi@eduskunta.fi
kai.mykkanen@eduskunta.fi
riitta.myller@eduskunta.fi
jari.myllykoski@eduskunta.fi
jani.makela@eduskunta.fi
outi.makela@eduskunta.fi
lea.makipaa@eduskunta.fi
merja.makisalo-ropponen@eduskunta.fi
hanna.mantyla@eduskunta.fi
martti.molsa@eduskunta.fi
mika.niikko@eduskunta.fi
jussi.niinisto@eduskunta.fi
ville.niinisto@eduskunta.fi
ilmari.nurminen@eduskunta.fi
mikaela.nylander@eduskunta.fi
mats.nylund@eduskunta.fi
pentti.oinonen@eduskunta.fi
johanna.ojala-niemela@eduskunta.fi
petteri.orpo@eduskunta.fi
sirpa.paatero@eduskunta.fi
tom.packalen@eduskunta.fi
markku.pakkanen@eduskunta.fi
aila.paloniemi@eduskunta.fi
olli-poika.parviainen@eduskunta.fi
ulla.parviainen@eduskunta.fi
mauri.pekkarinen@eduskunta.fi
aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi
jaana.pelkonen@eduskunta.fi
arto.pirttilahti@eduskunta.fi
tuomo.puumala@eduskunta.fi
juha.pylvas@eduskunta.fi
sari.raassina@eduskunta.fi
mika.raatikainen@eduskunta.fi
antti.rantakangas@eduskunta.fi
nasima.razmyar@eduskunta.fi
juha.rehula@eduskunta.fi
olli.rehn@eduskunta.fi
antti.rinne@eduskunta.fi
paula.risikko@eduskunta.fi
jari.ronkainen@eduskunta.fi
markku.rossi@eduskunta.fi
veera.ruoho@eduskunta.fi
wille.rydman@eduskunta.fi
joona.rasanen@eduskunta.fi
paivi.rasanen@eduskunta.fi
vesa-matti.saarakkala@eduskunta.fi
annika.saarikko@eduskunta.fi
pertti.salolainen@eduskunta.fi
kristiina.salonen@eduskunta.fi
hanna.sarkkinen@eduskunta.fi
sari.sarkomaa@eduskunta.fi
arto.satonen@eduskunta.fi
sami.savio@eduskunta.fi
mikko.savola@eduskunta.fi
matti.semi@eduskunta.fi
juha.sipila@eduskunta.fi
saara-sofia.siren@eduskunta.fi
ville.skinnari@eduskunta.fi
timo.soini@eduskunta.fi
joakim.strand@eduskunta.fi
alexander.stubb@eduskunta.fi
eero.suutari@eduskunta.fi
satu.taavitsainen@eduskunta.fi
katja.taimela@eduskunta.fi
martti.talja@eduskunta.fi
mari-leena.talvitie@eduskunta.fi
sari.tanus@eduskunta.fi
ville.tavio@eduskunta.fi
sampo.terho@eduskunta.fi
kimmo.tiilikainen@eduskunta.fi
lenita.toivakka@eduskunta.fi
jani.toivola@eduskunta.fi
maria.tolppanen@eduskunta.fi
kari.tolvanen@eduskunta.fi
ari.torniainen@eduskunta.fi
erkki.tuomioja@eduskunta.fi
tytti.tuppurainen@eduskunta.fi
kaj.turunen@eduskunta.fi
tapani.tolli@eduskunta.fi
kari.uotila@eduskunta.fi
jutta.urpilainen@eduskunta.fi
harry.wallin@eduskunta.fi
stefan.wallin@eduskunta.fi
sinuhe.wallinheimo@eduskunta.fi
matti.vanhanen@eduskunta.fi
antero.vartia@eduskunta.fi
juhana.vartiainen@eduskunta.fi
mirja.vehkapera@eduskunta.fi
anu.vehvilainen@eduskunta.fi
pia.viitanen@eduskunta.fi
sofia.vikman@eduskunta.fi
eerikki.viljanen@eduskunta.fi
anne-mari.virolainen@eduskunta.fi
ville.vahamaki@eduskunta.fi
ozan.yanar@eduskunta.fi
ben.zyskowicz@eduskunta.fi
peter.ostman@eduskunta.fi

Seeds of Love – vaporisaattoreiden asiantuntija. Paras valikoima, parhaat hinnat.

Jätä kommentti