Traffic Roots Pixel
Politiikka

Voiko YK laillistaa kannabiksen?

Kirjoittanut Marjaana

Kannabiksen laillistaminen ei Suomessa ole edennyt kovinkaan hyvin. Toistaiseksi käynnistetyt kansalaisaloitteet ovat keränneet parhaimmillaankin vain noin puolet tarvittavista kannatusilmoituksista. Mutta kannabiksen laillistamiseen ei ehkä tarvita kansalaisaloitteita, eduskuntakäsittelyjä, valiokuntien kuulemista ja lain vahvistamisia – löytyy ehkä nopeampikin tapa.

Suomen lakia kun lukee ehkä hieman kieli poskessa, sieltä löytyy hyvinkin selvästi ilmaistuna mahdollisuus laillistaa kannabis Suomessa kertarysäyksellä – nopeammin kuin poliitikot ja poliisit tajuavat asiaa.

Huumausainelain 1. luvun 3§ määritellään huumausaine seuraavasti:

  1. a) vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listoihin I–IV kuuluvia aineita ja valmisteita;
  2. b) psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen listoihin I–IV kuuluvia aineita ja valmisteita;
  3. c) aineita, joiden valvontaan ottamisesta päätetään uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta tehdyn neuvoston päätöksen 2005/387/YOS mukaisesti;
  4. d) kat-kasvia (Catha edulis), meskaliinia sisältäviä kaktuskasveja ja Psilosybe-sieniä; sekä
  5. e) sellaisia huumaantumistarkoituksessa käytettäviä aineita, jotka ovat terveydelle vaarallisia ja joista on tehty ilmoitus valvontaan ottamista varten c alakohdassa mainitun neuvoston päätöksen mukaisesti tai jotka ovat tällaisen aineen paikkaisomeereja taikka jotka ovat farmakologisilta ominaisuuksiltaan huumausaineeksi rinnastettavissa olevia lääkeaineita.

Yleissopimus jakaa aineet neljään luokkaan lääkinnällisen- ja päihdekäytön mukaan. Tiukimmin kontrolloidaan luokkaa IV, jonka aineet katsotaan vaarallisimmiksi ja joilla on vähiten lääketieteellistä käyttöä. Luokkien I – III aineita kontrolloidaan tiukimmin luokassa I ja väljimmin luokassa III. Lista aineista ja luokista on päivitetty viimeksi joulukuussa 2013.

Kannabis löytyy sekä luokasta IV, eli niistä kaikkein vaarallisimpien huumausaineiden seasta, sekä luokasta I, jota myös kontroloidaan tiukasti. Pienenä huomiona: amfetamiini on ainoastaan luokassa II, eli kannabis luokitellaan sitä vaarallisemmaksi.

Mutta laki sanoo selvästi, että kannabis on laitonta Suomessa kansainvälisen huumausaineyleissopimuksen vuoksi. Nyt pitäisi saada vain INCB (International Narcotics Control Board) poistamaan kannabis listoilta. Seuraavan kerran INCB:n aivoituksista saadaan jotain tietoa maaliskuussa, kun sen kanta julkaistaan tulevaa huhtikuussa pidettävää UNGASS 2016 erityisyleisistuntoa varten, joka osaltaan tulee antamaan oman julkilausumansa. Kannabiksen asema saatetaan ratkaista parissa istunnossa.

No, tämä oli vain sanahelinää ja asioilla pyörittelyä. Jos INCB poistaisikin kannabiksen listoiltaan, voisi eduskunta tai jopa THL päätöksellään pitää kannabiksen laittomana. Laillistamisprosessi vaatii vielä paljon työtä ja sinnikkyyttä, niin kansainvälisen politiikan kuin sisäpolitiikan tiimoilla.

Seeds of Love – vaporisaattoreiden asiantuntija. Paras valikoima, parhaat hinnat.

Jätä kommentti